สวัสดีปีใหม่2550ค่ะ อ.Handy

สวัสดีปีใหม่ค่ะ อ.Handy

โอกาสดี วันดีวั นปีใหม่

ขออำนวย อวยชัย ให้ผ่องศรี

ขออำนวย อวยชัย ให้โชคดี

ทุกทิวา ราตรี มีสุขเอย

จาก..ครูอ้อยค่ะ

คำตอบ

  ขอบคุณครับ
      ขอให้พรอันประเสริฐ และสิ่งดีๆ จงบังเกิดมีแก่ ครูอ้อย ตลอดปีใหม่เช่นกันครับ