Happy 2007

คำตอบ

สวัสดีปีใหม่ ครับอาจารย์หมอ JJ

Happy New Year 2007

ขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่างสูงครับ ปรารถนาให้อาจารย์มีความสุขและคิดสิ่งใดให้สมปรารถนา มีสุขภาพกายและสุขใจที่เข้มแข็งร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามครับ

JJ

เรียนท่านจตุพร

 สุขภาพใจเข้มแข็ง ร่วมแรงสร้างสรรค์ ครับ

 ขอบพระคุณ ช่วยลุ้น ช่วยสร้าง ครับ