สวัสดีปีใหม่2550ค่ะ คุณไมโต

สวัสดีปีใหม่ค่ะ คุณไมโต

ในโอกาสวันดีวันปีใหม่

ขออำนวยอวยชัยให้สุขศรี

ขออำนวยอวยชัยให้โชคดี

ทุกทิวาราตรีนิรันดร

จาก...ครูอ้อย

คำตอบ
not yet answered
Mitochondria
สวัสดีปีใหม่ครับ ครูอ้อย
  • อยากตอบครูอ้อยเป็นกลอน เช่นเดียวกัน แต่ผมไม่สามารถสร้างสรร และร้อยเรียงคำพูดเป็นคำกลอนได้ ทำได้แต่เป็นประตู
  • ก็ขอให้ครูอ้อย มีความสุข สดชื่น และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนา ตลอดไป เช่นกันครับ