สวัสดีปีใหม่2550ค่ะ คุณแป๊ด

สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณแป๊ด

ในโอกาสวันดีวันปีใหม่  ขออำนวยอวยชัยให้ผ่องศรี

ขออำนวยอวยชัยให้โชคดี  ตลอดทั้งปีมีแต่สุขทุกวันคืน

จาก.....ครูอ้อย

คำตอบ