สวัสดีปีใหม่นะครับ

     ขอให้หมอพิเชษฐ และครอบครัว ตลอดจนเพื่อน ๆ ที่ทำงาน มีความสุขกายสบายใจ ปลอดภัยจากโรคา ก้าวหน้าในชีวิต ตลอดไปทั้งปีนี้และปีต่อ ๆ ไปนะครับ http://gotoknow.org/blog/trustfulness/70267

 

คำตอบ
not yet answered
พรใดในสิ่งที่ดีๆขอมอบกลับแด่คุณชายขอบและครอบครัว ตลอดจนเพื่อนร่วมงานของท่านทุกคนครับ