สวัสดีปีใหม่2550ค่ะ น้องกะมอม

 แด่น้องกะมอม

ในโอกาสอันดีปีใหม่นี้  ให้โชคดีสุขขีสโมสร

ให้โชคดีมีสุขนิรันดร   สถาพรให้สุขทุกคืนวัน

จาก...ครูอ้อย

คำตอบ