สวัสดีปีใหม่ค่ะ..คุณบอน

 สวัสดีปีใหม่ 2550

สุข  สดชื่น  และสมหวัง  จงเป็นของคุณบอนและครอบครัวตลอดไปนะคะ

จาก.....ครูอ้อย

คำตอบ
สวัสดีปีเก่า ..ลาทีปีเก่าที่ทำให้เกิดบันทึกและความรู้สึกที่ดีๆกับครูอ้อยมากมายมหาศาล

และสวัสดีปีใหม่ พบกันต่อไปในปีใหม่นะครับ

นายบอน