สวัสดีปีใหม่ 2550

สวัสดีปีใหม่ 2550 ค่ะ
ขอให้ชีวิต ในปีหน้าและปีต่อๆ ไป  สดใส  หอม มัน
และมีคาเฟอีน หน่อยๆ  (เพิ่มความตื่นเต้น)
ดั่งกาแฟปายถ้วยนี้

 
คำตอบ

กาแฟถ้วยนี้คุ้นๆนะครับ!!!

ขอให้พี่นิดหน่อย มีความสุข สดชื่น สมหวัง และถึงพร้อมถึงสุขภาพกายใจที่เข้มแข็ง ตลอดไปครับ จ

ตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

กาแฟถ้วยนี้คุ้นๆนะครับ!!!

ขอให้พี่นิดหน่อย มีความสุข สดชื่น สมหวัง และถึงพร้อมถึงสุขภาพกายใจที่เข้มแข็ง

ตลอดไปครับ

 

จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร