ขอคำแนะนำในการตรวจระบบงาน HRM

ศรีบุญเรือง

ดิฉันเป็นผู้บริหารบริษัทแห่งหนึ่ง  มีคนไม่มาก ต้องการพัฒนาบริษัทให้เป็นบริษัทที่ได้มาตรฐาน 

จึงทำการตรวจสอบการทำงานทุกหน่วยงานเพื่อหาจุดอ่อนจุดแข็ง เพื่อพัฒนาได้ดียิ่งขึ้น 

เหลือแต่ฝ่าย HR ที่ยังไม่มีผู้เชี่ยวชาญ กะว่าจะทำการตรวจสอบเองไปก่อน

 อาจารย์มีอะไรแนะนำไม๊ค่ะ ว่าจะตรวจอะไรบ้าง

 

ขอบคุณค่ะ

คำตอบ

สวัสดีครับ คุณศรีบุญเรือง

 

ขอบคุณที่ให้ความสนใจและให้เกียรติขอคำแนะนำมาว่า หากจะทำการตรวจสอบ ฝ่าย HR เพื่อทำการพัฒนาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น จะต้องตรวจอะไรบ้าง 

  เครื่องมือในการตรวจสอบหน่วยงานบุคคล เพื่อการพัฒนามีหลายเครื่องมือ เช่น การตรวจสอบภายในโดยใช้ระบบ ISO 9001:2000 หรือโดยระบบมาตรฐานแรงงานไทย ขั้นพื้นฐาน หรือขั้นสูง ก็จะมีมาตรฐานการตรวจ  ผมแนะนำให้เข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   www.thailabourstandard.org/
1k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน
Thai Labour Standard [ สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน ]
กรุณา Login ก่อนตั้งหรือ ตอบกระทู้ สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เป็น สมาชิกเว็บไซต์สำนัก พัฒนามาตรฐานแรงงาน กรุณาสมัครสมาชิกที่นี่ ...
www.thailabourstandard.org/thailabour/index.html - 1k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน
[ HR Know ]
มาตรฐานแรงงานไทย มรท. 8001 - 2546. จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน. e-mail บอกเพื่อน | Print หน้านี้ ... มาตรฐานแรงงานไทย ...
www.hrcenter.co.th/HRKnowView.asp?id=162 - 38k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน
::: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน :::
คำถาม มาตรฐานแรงงานไทย. ต้องการทราบคุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์สอบ Cert.ของมรท. ... ดูรายละเอียดในเว็บไซต์นี้ส่วนของ ข้อมูลกรมสวัสดิการฯ (มาตรฐานแรงงานไทย) ...
www.labour.go.th/ans/ansdet.jsp?id=432 - 22k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน
::: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน :::
มาตรฐานแรงงานไทย (มรท. ๘๐๐๑ - ๒๕๔๖). ประกาศรายชื่อ สปก. ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทยระดับพื้นฐาน · ประกาศรายชื่อ สปก. ...
www.labour.go.th/load/loadlist.jsp - 67k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน
[ ผลการค้นหาเพิ่มเติมจาก www.labour.go.th ]
[PDF] No Slide Title
รูปแบบไฟล์: PDF/Adobe Acrobat - แสดงเป็นแบบ HTML
จากหนังสือการประยุกต ใช มาตรฐานแรงงานไทย ของ มนตรี ชูนามชัย. 1. แนวทางการตรวจประเมิน. มาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001-2546. ในสถานประกอบกิจการ ...
www.siamsafety.com/Audit%20TLS.8001-2003.pdf - หน้าที่คล้ายกัน
[PPT] งานนำเสนอ PowerPoint
รูปแบบไฟล์: Microsoft Powerpoint - แสดงเป็นแบบ HTML
มาตรฐานแรงงานไทย. ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย. (มรท.8001-2546). ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2546 ... มาตรฐานแรงงานไทย พ.ศ.2546. ฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ.2547 ...
tisi.go.th/iso_sr/ppt/SR_Powerpoint.ppt - หน้าที่คล้ายกัน
กระทรวงแรงงาน :: Ministry of Labour
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนาไตรภาคีเชิงวิชาการ มาตรฐานแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 5 มาตรฐานแรงงานไทย (มรท. ...
www.mol.go.th/news_270605.html - 72k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน
[PDF] Microsoft PowerPoint - 3.ES 48.ppt
รูปแบบไฟล์: PDF/Adobe Acrobat - แสดงเป็นแบบ HTML
ISO แล ว มาตรฐาน SA 8000 และ มาตรฐานแรงงานไทย เป นอีก. หนึ่งมาตรฐานที่มีการอ างถึงอันเป นความต องการของลูกค า และมี ...
www.ftpi.or.th/dwnld/prdsrv/pblc/es/es07.pdf - หน้าที่คล้ายกัน
Department of Skill Development Library
รายละเอียดของข่าว. หัวข้อข่าว, มาตรฐานแรงงานไทย. ชื่อหนังสือพิมพ์, ข่าวสด. วัน เดือน ปี, 7/4/2549. ภาพข่าว, [ 1 ] · ไปหน้าที่ผ่านมา.
library.dsd.go.th/newsdetail.asp?journal_no=2494 - 3k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน
  

อย่างไรก็ตาม ผมมีแบบตรวจฝ่าย HR ที่ผมเคยใช้ตรวจสอบตัวเอง สมัยทำงานเป็น ผจก.ด้าน HR ใช้มานานแล้ว แต่ยังทันสมัยอยู่ คุณศรีบุญเรือง อาจจะนำไปประยุกต์ใช้ได้ครับ

ตัวอย่างตาราง    ตรวจสอบระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์
แบบตรวจการบริหารทรัพยากรมนุษย์  เพื่อการพัฒนาระบบการจัดการ 
วิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย
เป้าหมาย
แผนงาน
โครงการ
การรับสมัครพนักงาน (และการจ้างงาน)
การสัมภาษณ์
การสรรหา (ที่มากไปกว่าการสรรหาจากวิทยาลัย)
การประสานงานเพื่อการจ้างงานชั่วคราว
การทดสอบก่อนการจ้างงาน (ยกเว้นการทดสอบหาสารเสพติด)

การสรรหาจากวิทยาลัย

การฝึกอบรมและพัฒนา

การอบรมปฐมนิเทศ  การบริหารและการพัฒนา
การอบรมการเป็นหัวหน้างาน  การบริหารและการพัฒนา
การประเมินผลการปฏิบัติงาน  แบบไม่ใช่แนวบริหาร
การประเมินผลการปฏิบัติงาน  แบบแนวบริหาร
การฝึกอบรมทักษะ   แบบไม่ใช่แนวบริหาร
การให้ทุนการศึกษา หรือให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษา
การวางแผนด้านอาชีพ  และการพัฒนา
การเพิ่มผลผลิต  และคุณภาพ
ค่าตอบแทน

การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน

การบริหารระบบเงินเดือน
คำบรรยายลักษณะงาน
การประเมินค่างาน
การวิเคราะห์งาน
การชดเชยแก่พนักงานระดับบริหาร
แผนการจ่ายค่าตอบแทนแบบจูงใจ
การจ่ายค่าตอบแทนจากการว่างงาน
การบริหารแผนเกษียณอายุการทำงาน
การบริหารแผนจัดการผลประโยชน์จากโรงงาน
การบริหารการจ่ายประโยชน์ที่ยืดหยุ่น
การบริหารแผนการปันผลกำไร
การบริหารแผนการทำสต๊อก

การบริการแก่พนักงาน

โปรแกรมสันทนาการ
การให้คำปรึกษาและแผนการช่วยเหลือพนักงาน
การวางแผนการเกษียณอายุ  และการให้คำปรึกษาก่อนการเกษียณ
บริการให้ความช่วยเหลือ/สวัสดิการแก่พนักงานที่มีการเคลื่อนย้ายงาน
บริการจัดหารงานแก่พนักงานที่พ้นสภาพการจ้าง
แรงคนสัมพันธ์  และชุมชนสัมพันธ์
ระเบียบวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับวินัย
ระเบียบวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องทุกข์
การยินยอม  หรือยืนยันในสิ่งที่พนักงานต้องการ
การสัมภาษณ์ก่อนออกจากงาน
การสื่อสารและการประกาศต่อพนักงาน
โปรแกรมการให้รางวัล  และการประกาศคุณความดี
โปรแกรมการให้ความอุปถัมภ์และชุมชนสัมพันธ์
การสำรวจทัศนคติ
ระบบข้อเสนอแนะ
แรงงานสัมพันธ์/สหภาพสัมพันธ์
บันทึกของฝ่ายบุคคล

กระบวนการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง/โอนย้าย/โยกย้าย

กิจกรรม/รายการเช็คของฝ่ายบุคคล
การบริหารค่าตอบแทนของพนักงาน
การตรวจสอบหรือการบริหาร ความปลอดภัยที่สอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและความมีสุขภาพดีด้านอาชีพ
การอบรมความปลอดภัย
โปรแกรมสุขภาพ/ความเป็นอยู่ที่ดี
การทดสอบสารเสพติด
การวางแผนเชิงกลยุทธ์
การวางแผนและทำนายด้านทรัพยากรมนุษย์
แผนการพัฒนาองค์กร
การบริหารฝ่ายบุคคล  หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลแบบระดับนานาชาติ

ในตารางนี้ เวลานำไปใช้ให้เพิ่มคอลัมน์ทางขวามือ 4 ช่อง คือ มี/ อยู่ระหว่างดำเนินการ/ ไม่มี/ต้องปรับปรุง

ขอให้โชคดี

 

 

vl5x7Q <a href="http://hqggizoifqvq.com/">hqggizoifqvq</a>, [url=http://rkqunbumydbq.com/]rkqunbumydbq[/url], [link=http://zmtkcnloyzqm.com/]zmtkcnloyzqm[/link], http://nnjqgfzjwlcq.com/