ช่วยมารับแขกด้วยค่ะ

คุณเมตตาขา...ช่วยแวะมารับแขกที่

http://gotoknow.org/blog/nurseanaesthpsych/67587

ด้วยค่ะ...ท่านbeyondKM...แวะมาเยี่ยมพวกเราค่ะ

คำตอบ
ไปรับแล้วค่ะ....แต่ท่านมาแบบไม่เป็นทางการจึงได้แค่งส่งยิ้มมุมปากค่ะ....ขอบคุณค่ะ...