“Human Resource Development” กับ “Human Resource Management” ต่างกันหรือไม่ อย่างไร คะ

บังอร

เรียนถามอาจารย์  

ดิฉันเพิ่งทำงานฝ่ายบุคคลใหม่ ขอเรียนถามอาจารย์ว่า คำว่า “Human Resource Development”  กับ “Human Resource Management” ต่างกันหรือไม่ อย่างไร คะ 

ขอบพระคุณค่ะ

 บังอร

คำตอบ
สวัสดีครับคุณบังอร Human Resource Development = HRDHuman Resource Management = HRM

ทั้งสองคำต่างกัน ครับ

คำว่า HRM หมายถึงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสถานประกอบการ   เป็นเรื่องเกี่ยวกับการวางแผน การกำหนดคุณลักษณะ และคุณสมบัติของประชากร เริ่มตั้งแต่เกิดจนตาย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ องค์การต้องดูแลรักษา ใช้งาน และให้ประโยชน์แก่ทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย คือ ก่อนเข้าทำงานและหลังพ้นจากงานเป็นภารกิจขององค์การนั่นเอง 

หน้าที่ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์  HRM ในสถานประกอบการ มีดังนี้คือ
1. กำหนดกลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM Strategy)
2. การวางแผนกำลังคน / การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (HR Planning)
3. การสรรหา คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง (Recruitment + Selection and Placement) ถือว่าเป็นกระบวนการจัดหาบุคคลเข้ามา (Procurement)
4. การฝึกอบรมและการพัฒนา (Human Resource Training and  Development)
5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal)
6. การบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชน์ (Compensation, Benefit and Service)
7. วินัย (Discipline)
8. สุขภาพและความปลอดภัย (Safety and Health)
9. แรงงานสัมพันธ์ (Labour Relation)
10. ระบบข้อมูล การตรวจสอบ และการวิจัยทรัพยากรมนุษย์

 

ส่วน HRD เป็นการการฝึกอบรมและการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งถ้าดูจากหน้าที่ของ HRM ข้างต้นแล้ว จะพบว่า HRD อยู่ในข้อ 4 เป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นส่วนย่อยของ HRM

ผมตอบเพียงเท่านี้ก่อน

ขอให้โชคดีครับ

 

 

กรุณาช่วยแนะนำเว็บที่มีบทความเกี่ยยวกับการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์......ขอบคุณครับ
อาจารย์ยม

เกี่ยวกับบทความเกี่ยวกับ การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ท่านผู้สนใจสามารถค้นหาอ่านได้จาก

  • หนังสือพิมพ์ต่าง ๆ เช่น กรุงเทพธุรกิจ
  • วารสารสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯ
  • วารสาร ฅน ของสมาคมลบริหารงานบุคคลแห่งประเทศไทย
  • วารสาร Training ที่มีวางขายตามร้านหนังสือ
  • วารสารเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพ การบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรม
  • Internet จากเว็ปของสถาบัน กรม กองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น ก.พ.ร./ สสท./นิด้า หรือจาก
 

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม

การฝึกอบรม คือ " การถ่ายทอดความรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความชำนาญ ความสามารถ ... การฝึกอบรม คือ " กระบวนการในอันที่จะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้ ...
www.tu.ac.th/org/ofrector/person/train/handbook/training.html - 59k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

การกำหนดโครงการฝึกอบรม

ทั้งนี้ การฝึกอบรม 1 ชั่วโมง ต้องมีเวลาไม่น้อยกว่า 50 นาที ... การฝึกอบรม ระดับต้น ซึ่งผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่เป็นข้าราชการระดับ 1 - 2 ...
www.tu.ac.th/org/ofrector/person/train/handbook/fix.html - 117k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

การฝึกอบรม

การฝึกอบรม · sitemap| contact | manage · ความเป็นมา · โครงการอบรม. You are here:. การฝึกอบรม. ความเป็นมา · โครงการอบรม. การฝึกอบรม ...
cc.swu.ac.th/training - 34k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

[ HR Know ]

โปรดคลิกดูรายละเอียด · กฏหมาย | การบริหารค่าจ้าง และสวัสดิการ | การบริหารจัดการ | การฝึกอบรม | การว่าจ้าง | ตัวอย่างสัญญาและแบบฟอร์ม | สถิติข้อมูล | อื่นๆ ...
www.hrcenter.co.th/hrknow_Train.asp - 44k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

การฝึกอบรม

8.3 ข่าว-การฝึกอบรม · 8.4 หลักสูตรและแผน · 8.5 หนังสือหลักสูตรการอบรม · 8.6 ดาวน์โหลดใบสมัครอบรม · 8.7 เอกสารการเบิกจ่าย ...
www.ha.or.th/sitemap/Untitled(26).html - 10k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

การฝึกหัด - Microsoft Office Online

ลงชื่อเข้าใช้ Office Online (นี่คืออะไร) ของฉัน | ลงชื่อเข้าใช้ · หน้าแรก · ผลิตภัณฑ์ · วิธีใช้และวิธีจัดการ · ดาวน์โหลด · ภาพตัดปะ · แม่แบบ ...
office.microsoft.com/th-th/training/FX100565001054.aspx - 44k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

EDU-VC: การฝึกอบรม

การฝึกอบรม, วิจัยทาง e-Learning, ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา, ภาควิชาการศึกษา, ภาควิชาบริหารการศึกษา, ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว, ภาควิชาพลศึกษา ...
educms.pn.psu.ac.th/eduvc/course/category.php?id=8 - 10k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

เรื่องดีวันละเรื่อง : (33) การฝึกอบรม Outcome Mapping - KMI ...

เรื่องดีวันละเรื่อง : (33) การฝึกอบรม Outcome Mapping. OM (Outcome Mapping) เป็นเครื่องมือสำหรับการวางแผนโครงการ การบริหารโครงการ และการประเมินโครงการ ...
gotoknow.org/blog/thaikm/84429 - 206k - 23 มี.ค. 2007 - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

ส่วนภูมิสารสนเทศ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

MENU. เมนู. หน้าแรก · แผนที่ป่าไม้รายจังหวัด · แผนที่อิเล็กทรอนิกส์(IMS) · แผนที่ประเทศไทย · ฐานข้อมูล GIS กรมอุทยานฯ · ข้อมูล GIS · เรียน GIS ผ่าน Internet ...
ims.dnp.go.th/ - 2k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

หลักสูตร การฝึกอบรม

รายละเอียดหลักสูตร การฝึกอบรม อยู่ด้านล่าง คลิกที่ภาพได้เลยครับ TRAINING COURSE INFORMATIONS. ขณะนี้ทางสถาบันได้เปิดการฝึกอบรมเป็นกลุ่ม เล็กๆ ...
www.thaifire.com/Topics/Course%20Detail/coursesdetail.htm - 25k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ไปเพื่ออะไร ?

บทความ โดย สมบัติ กุสุมาวลี โครงการบัณฑิตศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาชาติธุรกิจ หน้า 6 วันที่ 16 ธันวาคม 2547 ปีที่ 28 ...
www.nidambe11.net/ekonomiz/2004q4/article2004dec16p8.htm - 16k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

BUU Achrive

บทความ "ประชาธิปไตยสำหรับเยาวชน" - บทความ "การบริหารทรัพยากรมนุษย์" ... บทความ "เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูง" - บทความ "ประสานใจ ประสานความคิด ประสานงาน" ...
www.lib.buu.ac.th/archive/director/direct7.html - 33k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

HR in Thailand © : Knowledge Community Jobs งาน หางาน สมัครงาน ...

... บทความการศึกษา, บทความ สรรหา, บทความ ค่าจ้างเงินเดือน, บทความ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์, ... หมวด Human Resource Development : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ...
www.siamhrm.com/?name=chapter - 191k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

HR in Thailand © : Knowledge Community Jobs หางาน งาน สมัครงาน ...

... พัฒนาบุคลากร e-learning Training Course บทความ บทความการศึกษา ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ HRIS ... Human Resource Development : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ...
siamhrm.com/index.php?name=chapter&file=category&catsearch=4 - 177k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

Welcome to e-hrit.com : Deliver Technology Through HR

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีหลายคนสงสัยว่าทำไมประเทศเราจึงไม่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้ นั่นก็เป็นเพราะประเทศของเราทั้งภาครัฐ ...
www.e-hrit.com/article_index.asp?id=040101 - 17k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

Thailand Directory and Advance Web Statistics at Truehits.net ...

บทสรุป final fantasy tactics · บทความ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ · บ้านพิพิธภัณฑ์ · บ้านกฤษกร · เบญจมราชานุสรณ์ · แบงค์ วงclash ...
truehits.net/let/index.php?id=25&pageNum=4 - 51k - 23 มี.ค. 2007 - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

Research & Development : NIDA

คำสำคัญ: ค้นหา:. ทั้งหมด, งานวิจัย, บทความ. ค้นหาอย่างละเอียด. งานวิจัยสาขา : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. 1. ผู้วิจัย : สุมิตรชัย บุญเรือง ...
research.nida.ac.th/allresearch1.php?branch=09&page=0 - 15k - ผลการค้นหาเสริม - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

การจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

บทความ/วารสาร. -, ความรู้สำหรับบุคลากร. -, แลกเปลี่ยนความรู้ ... เศรษฐกิจพอเพียง · โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม · เรารักในหลวง · การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ...
www.ru.ac.th/km/jurnal.html - 10k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

Research & Development : NIDA

คำสำคัญ: ค้นหา:. ทั้งหมด, งานวิจัย, บทความ. ค้นหาอย่างละเอียด. รายละเอียดผลงานวิจัย. ชื่อโครงการวิจัย, พัฒนาการโครงการบัณฑิตศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ...
research.nida.ac.th/researchdetail1.php?rid=381059 - 14k - ผลการค้นหาเสริม - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

[ ผลการค้นหาเพิ่มเติมจาก siamhrm.com ]
 Prachatai เวบหนังสือพิมพ์ออนไลน์

บทความ พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ : ธงชาติไทยสามผืนในกระแสโลกาภิวัฒน์ . ... ยุทธศาสตร์คือ เป็นเขตลงทุนพิเศษ ขนส่งเพื่อเชื่อมโยงกับนานาชาติ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ...
www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=2312&SystemModuleKey=HilightNew... - 90k - ผลการค้นหาเสริม - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน
[ ผลการค้นหาเพิ่มเติมจาก www.prachatai.com ]

The Krungthep turakij web site

บทความ - บทวิเคราะห์ · บนความเคลื่อนไหว · อาชญากรรม - คดีดัง ... แล้ว ในด้านการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาองค์ความรู้ ทางด้านจิตใจ ล้วนเป็นส่วนสำคัญ ...
www.bangkokbiznews.com/2006/05/26/c001_107586.php?news_id=107586 - 42k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

วิทยาลัยวันศุกร์

บทความ >> Virtual Knowlege Networks (บทความ) ... โดย สมบัติ กุสุมาวลี โครงการบัณฑิตศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ [email protected] ...
www.fridaycollege.org/index.php?file=joke&obj=forum.view(cat_id=vkn,id=37)&PHPSESSID=3b4f6ef1e490... - 34k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

- :: อ่าน - วิสัยทัศน์เวียดนาม- สร้างมหา'ลัยระดับ 'ฮาวาร์ด'

ตามรายงานของสำนักข่าวเวียดนามเน็ต มหาวิทยาลัยแห่งใหม่จะมีการประยุกต์ใช้ความคิดและใช้วิธีทันสมัยในการจัดสอนและการทำวิจัย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ...
www.sudipan.net/phpBB2/viewtopic.php?p=20564 - 33k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

- :: อ่าน - วิสัยทัศน์เวียดนาม- สร้างมหา'ลัยระดับ 'ฮาวาร์ด'

ตามรายงานของสำนักข่าวเวียดนามเน็ต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ... บทความ-อังกฤษ, บทความ-คอมพิวเตอร์, บทความ-ชีวิตในต่างแดน, เรื่องสั้น - นิยาย - การ์ตูน ...
www.sudipan.net/phpBB2/viewtopic.php?t=10817&sid=fe67249314d820530f85b7863fd6edc1 - 43k - ผลการค้นหาเสริม - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน
[ ผลการค้นหาเพิ่มเติมจาก www.sudipan.net ]

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

... การคัดเลือกและสรรหาบุคคล การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประเมินการปฏิบัติงาน ... เน้นความรู้ทางด้านการรายงานข่าว การเขียนบทบรรณาธิการ บทความ สารคดี ...
www.cuas.or.th/selecbook49/location/locationtu.htm - 76k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

KASEM BUNDIT UNIVERSITY

... การจูงใจ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยาการคิดและความสามารถสร้างสรรค์. ประสบการณ์ : ... บทความ; Malakul, Prasarn. Psychology in Thailand. ...
www.kbu.ac.th/about/admin_prasarn_malakul.php - 45k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

รศ.ทิพาพร พิมพิสุทธิ์

... PS 707 (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์); PS 708 (องค์การและการจัดการ) ... ผลงานทางวิชาการ : ตำรา/วิจัย/บทความ และอื่นๆ :- ผลงานวิจัยภาษาไทย ...
www.ru.ac.th/office/Tipaporn_.htm - 21k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

KonThai คนไทย : หน้า 312 เว็บคนไทย รวมข่าว รวมลิงค์ ดูรูป ฟังเพลง ...

... การใช้ tree menu การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บทความ การแนบไฟล์ โก้ ธีรศักดิ์ ปุ้ย ... กลับมาได้ไหม บีม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาประเทศ การพัฒนาภาวะผู้นำ ...
205.209.126.41/search/312/ - 147k - ผลการค้นหาเสริม - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน
[DOC]

นาย สุดเขตต์ วิเชียรศรี สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ...

รูปแบบไฟล์: Microsoft Word - แสดงเป็นแบบ HTML
1.6.2 ด้านของเวลา การศึกษาจากเอกสาร ตำรา บทความ ช่วงปี พ.ศ.2540 ถึง พ.ศ.2545. นิยามศัพท์เฉพาะ. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการให้ความรู้ ทักษะ ...
library.rru.ac.th/arit/upload/thesis/1151399374gr2ovyn54xv38xmf.doc - ผลการค้นหาเสริม - หน้าที่คล้ายกัน

-=สัญลักษณ์=-

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการวิจัยในสาขารัฐประศาสนศาสตร์เพื่อเป็นศูนย์กลางของการสร้าง องค์ความรู้ใหม่ แก้ไขปัญหาของประเทศชาติ และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ...
www.gspa-buu.net/info/symbol.html - 16k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน
ตอบแล้ว: อ. 25 มี.ค. 2550 @ 19:58   แก้ไข: อ. 25 มี.ค. 2550 @ 19:58

สวัสดัค่ะช่วยแนะนำบทความการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้ด้วยนะค่ะเป็นพระคุณอย่างยิ่งค่ะ

อาจารย์ยม

ต้องขออภัยด้วยที่เข้ามาพบ คำถามนี้ช้าไปหลายวัน

 

บทความเกี่ยวกับเชิงนิเวศ ผมแนะนำให้เข้าไปศึกษาจากเว็บของห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และเว็บที่ผมนำมาแสดงไว้ตอนท้ายนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ครับ   ขอให้โชคดี

เที่ยวเชิงนิเวศ / การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ # แนวคิดและคำ ...

การบัญญัติศัพท์ของ Ecotourism เป็นภาษาไทย ได้มีการเสนอและประยุกต์หลายคำ โดยเฉพาะคำว่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ นิเวศสัญจร นิเวศท่องเที่ยว ...
www.trekkingthai.com/cgi-bin/webboard/print.pl?content=0155&board=travel - 20k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

E-Citizen [~ ศูนย์กลางบริการภาครัฐ ~]

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ ในแหล่งธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ ...
www.bunditcenter.com/promote/ecitizen/view.php?SystemModuleKey=travel&id=366 - 25k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

The Thailand Research Fund Regional Office

RDG46N0023, “การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนบ้านห้วยน้ำริน ... RDG46M0002, การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ...
www.vijai.org/research/view_group.asp?group=O3 - 44k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

ข้อมูลเชิงวิชาการ - การท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คือ การท่องเที่ยวไปในสถานที่ที่เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ สังคมหรือชุมชนตามธรรมชาติ เพื่อชื่นชมและเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ ...
webhost.mots.go.th/tour_description.htm - 13k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

สถานที่ท่ีองเที่ยว,พัทยา,หัวหิน,เกาะช้าง,ชะอำ,ประวัติสุนทรภู่ ...

การท่องเที่ยวเพื่อรักษาระบบนิเวศ หรืออาจเรียกว่า "การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ" มาจากคำภาษาอังกฤษว่า "Eco-tourism" ซึ่งเป็นคำที่ผสมกันระหว่างคำว่า Ecology ...
www.tourinthai.com/siteknowledge/index.php?lang=th&pid=6 - 25k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

สถานที่ท่ีองเที่ยว,พัทยา,หัวหิน,เกาะช้าง,ชะอำ,ประวัติสุนทรภู่ ...

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นการท่องเที่ยวที่ทุกฝ่ายมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม ... การท่องเที่ยวเชิงนิเวศจะต้องเป็นการท่องเที่ยวที่ให้ประโยชน์กลับคืนสู่ ...
www.tourinthai.com/siteknowledge/knowledge-detail.php?knowledge_id=20 - 25k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (2)

ในรอบทศวรรษที่ผ่านมา การท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้กลายมาเป็นธุรกิจที่เจริญเติบโตรวดเร็วที่สุดในแวดวงของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แต่ในขณะเดียว กัน ...
www.seub.ksc.net/News/dec-42/kt-131242-1.htm - 11k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

แนวทางการพัฒนาชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การพัฒนาชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญมี 3 ประการ คือ ...
www.geocities.com/jkkjury/oomja.html - 21k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

จังหวัดฉะเชิงเทราdb - การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, PDF · พิมพ์ · ส่งเมล์. เขียนโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สนจ.ฉช. วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2549. Image. Image Image ...
www.chachoengsao.go.th/ccsdb/index.php?option=com_content&task=view&id=1330&Itemid=113 - 74k - 14 ก.ค. 2007 - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Web Based Intruction เรื่อง การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ :::
webserv.kmitl.ac.th/~kitsanan/ - 2k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

 

Chiangrai Tourist Information System ::

แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย | การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) | ทุกอำเภอ ... ประเภทการท่องเที่ยว : การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) ...
www.cru.in.th/ctis/attraction_group.asp?Attraction_Group_ID=6 - 53k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

สิ่งแวดล้อมน่ารู้..........

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ ... การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นการท่องเที่ยวที่ทุกฝ่ายมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมธรรมชาติ ...
www.environnet.in.th/kids/knowledge.aspx?category=ecotourism - หน้าที่คล้ายกัน

บันทึก - คำหลัก: การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ - ยินดีต้อนรับ

คำหลัก: แม่ฮ่องสอน เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน การสังเคราะห์งานวิจัย การท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ systhesis ...
gotoknow.org/post/tag/การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ - 37k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

ประวัติ - คำหลัก: การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

Teacherpaw [teacherpaw] มหาวิทยาลัยศิลปากร มีต่อ » คำหลัก: cbt community based tourism ecotourism การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวโดยชุมชน ...
gotoknow.org/profile/tag/การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ - 24k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน
[ ผลการค้นหาเพิ่มเติมจาก gotoknow.org ]

HOMESTAY BANPONG : การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บ้านโป่ง

แมกไม้เขียวขจี, วิถีชีวิตธรรมชาติ, บ้านพักสะอาดงามตา. อาหารพื้นเมืองรสดี, มีวัดดอยแท่นพระผาหลวง, ผึ้งรวงผีเสื้อหลากหลาย ...
www.homestaybanpong.com/ - 22k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ผลการค้นหา คีย์เวิร์ด คำว่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ. No. Keyword, จำนวน, Website ... 15, 2, การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บทความ มิถุนายน 50, www.doa.go.th ...
truehits.net/let/find_web.php?id=0&key=%A1%D2%C3%B7%E8%CD%A7%E0%B7%D5%E8%C2%C7%E0%AA%D4%A7%B9%D4%E0%C7%C8 - 18k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

คู่มือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

คู่มือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล. กรุงเทพฯ : กองอนุรักษ์การท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย, 2544: สมุทรสัญจร เป็นคู่มือสำหรับนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิทยาทางทะเล ...
www.school.net.th/library/create-web/10000/history/10000-2028.html - 2k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนฐานความรู้ BRT

และจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ร่วมกันพัฒนาชุดโครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ...
www.geocities.com/maehongson_node/CBT2.html - 9k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

บทความสาระน่ารู้

นอกจากนี้ องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี 2545 เป็นปีสากลแห่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งคณะกรรมการของสหประชาชาติได้เรียกร้องให้องค์กรระหว่างประเทศ รัฐบาล ...
www.trf.or.th/tips/x.asp?Art_ID=51 - 35k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

เสวนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ..แบกเป ท่องป่า ยลไก่ฟ้าพญาลอ ชมวีดีโอ ...

เสวนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ..แบกเป ท่องป่า ยลไก่ฟ้าพญาลอ ชมวีดีโอคลิป, เที่ยวกับวนกร สนุก ปลอยภัย ได้สาระ.
www.wanakorn.com/programs_detail.php?tid=23&nid=371 - 48k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ผลการค้นหา คีย์เวิร์ด คำว่า กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ. No. Keyword, จำนวน, Website. 1, 5, กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, www.ezytrip.com ...
truehits.net/let/find_web.php?id=0&key=%A1%D4%A8%A1%C3%C3%C1%A1%D2%C3%B7%E8%CD%A7%E0%B7%D5%E8%C2%C7%E... - 17k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

การจองและชำระเงิน การชำระเงิน วิธีการจอง ส่งรายชื่อทำประกัน ...

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นการท่องเที่ยวที่ทุกฝ่ายมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมธรรมชาติ ... การท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีองค์ประกอบหลัก ๆ อยู่ 3 ประการ คือ ...
www.greenzonethailand.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=131820&Ntype=1 - 41k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

บทคัดย่องานวิจัย : การจัดการทรัพยากรธรณีและธรณีสิ่งแวดล้อมเพื่อการ ...

Keywords : ทรัพยากรธรณี ธรณีสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในแหล่งธรรมชาติที่มีลักษณะทางธรณีวิทยา และธรณีสัณฐานเป็นจุดเด่น ...
ora.kku.ac.th/res_kku/Abstract/AbstractView.asp?Qid=2036651040 - 9k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน
[DOC]

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ :

รูปแบบไฟล์: Microsoft Word - แสดงเป็นแบบ HTML
การวิจัยการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาชุมชนคีรีวง : ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการท่องเที่ยวใหม่ ...
library.hsri.or.th/abs/res/hs0735t.doc - หน้าที่คล้ายกัน

Thailand Junior Encyclopedia Project

องค์การสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme - UNEP) สมาคมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism Society) และองค์การ การท่องเที่ยวโลก ...
kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK27/chapter3/t27-3-l1.htm - 22k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการ ...

การท่องเที่ยว, 3(3-0-6). 2104-341 การวางแผนและ การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, 3(3-0-6). 2104-342 บทบาทของชุมชนท้องถิ่น กับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, 3(3-0-6) ...
management.wu.ac.th/P_Tourism_Ecotourism.html - 26k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

เครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แหล่งรวมข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดนครศรีธรรมราช เครือข่าย,องค์กรชุมชน,ขนอม, เทพราช, ถ้ำใหญ่,ขนาบนาก สิชล,หนานช่องฟ้า,น้ำตก, ป่าจาก,นบพิตำ ...
khoneconet.wu.ac.th/program/tip.php - 22k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ. อ.จำเรียน คงสุทธิ์. webmaster[@]ksc.rmuti.ac.th. 3/10/2007. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ. Thumbnail Image Table ...
www.ksc.rmuti.ac.th/activity/act_ecoturism/ - 8k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

บทคัดย่อของ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

... การพัฒนาทรัพยากรเพื่อไปสู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ข้อจำกัดและมาตรการต่าง ๆ ทางสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง การเตรียมตัวเพื่อเป็นมัคคุเทศก์ ...
www.surat.psu.ac.th/vc/course/info.php?id=94 - 5k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

CODI - สามเหลี่ยมทองคำกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

arrow กิจกรรมชุมชน arrow ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม arrow สามเหลี่ยมทองคำกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ...
www.codi.or.th/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=41 - 30k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

หนูกำลังหาบทความธุรกิจระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กับความขัดแย้งในองค์กรธุรกิจระหว่างประเทศนะคะ เป็นชื่อธุรกิจนั้นๆๆเลยนะคะ

อาจารย์ช่วยหาให้หนูหน่อยได้ไหมค่ะหนูหามา 2 อาทิตย์แล้วแต่ยังไม่ได้เลย ใกล้จะรายงานแล้วด้วย

อาจารย์ยม

นักศึกษาดวงเดือน

 

ผมแนะนำให้เข้าไปที่เว็บของห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือเว็บห้องสมุดของนิด้า ก็ได้  แล้วเข้าไปค้นหาโดยพิมพ์เรื่องที่ต้องการค้นหา  ที่สำคัญคือ หัวเรื่องที่หา ต้องตรงประเด็น อาจจะพิมพ์คำว่า

  • ธรุกิจระหว่างประเทศ
  • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • การบริหารความขัดแย้ง
  • หรือเข้าไปที่เว็บของตลาดหลักทรัพย์ ค้นหาบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ จะมีข้อมูลให้ Download มากมาย

 

อาจารย์ช่วยหาให้ไม่ได้ ได้แต่แนะนำวิธีการค้นหา ครับ ความพยายาม จะทำให้สามารถพบเจอได้

อยากขอคำแนะนำเกี่ยวกับบทความการจัดการทรัพยากรมนุษย์ค่ะ จะลองเอามาเรียบเทียบของแต่ละบทความค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ

สวัสดีครับคือผมอยากได้กรณีศึกษาเกี่ยวกับความมั่นคงและความปลอดภัยในการทำงานมาศึกษาหน่อยน่ะครับ  อยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยครับ

สวัสดีค่ะอาจารย์คือหนูไม่เข้าใจความหมายของประโยคนี้ค่ะ Give a man a fish and you feed him for a day , teach a man to fish and you feed him for a life time อาจารย์ช่ายอธิบายให้ฟังจะได้ไหมค่ะ

อาจารย์ยม

สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน

ต้องขออภัยอย่างมาก สำหรับผู้ที่ถามคำถามมาในบล็อกนี้   คำถามที่ท่านถามมาในนี้ กว่าผมจะเห็นก็คงหลายวัน เช่นที่ปรากฎอยู่   ผมแนะนำผู้ที่ปรารถนาจะถามคำถาม ให้ใช้บล็อก ถาม-ตอบ(คลิ๊กไปที่สอบถาม...อยู่ด้านบนสุดของบล็อกนี้) แล้วป้อนคำถาม  ระบบจะจัดการให้เห็นชัดเจน และรวดเร็ว  เป็นคำถามใหม่ไปเลย จะดีกว่า การถามมาในบันทึกคำถามต่อท้ายในนี้

โดยปกติ เมื่อมีผู้ถามมา(ในสอบถาม.....)และผมได้ตอบไป ก็จะไม่ค่อยได้เข้ามาตอบซ้ำให้อีก ครับ

สำหรับผู้ที่สนใจเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ผมแนะนำให้เข้าไปศึกษาได้ที่   http://law.siamhrm.com/?file=law-011  เป็นเว็บที่มีข้อมูลละเอียดดี

ส่วนท่านที่ขอบทความเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์  ผมแนะนำให้อ่านจากหนังสือ บทความวิชาการ "มิติใหม่การบริหารทุนมนุษย์ ของ รศ.ดร.นิสดารก์  มีจำหน่ายตาม ร้าน ซีเอ็ดบุ๊คส์ ครับ

ส่วนคุณ   ที่ถามมาเกี่ยวกับประโยคที่ว่า  Give a man a fish and you feed him for a day , teach a man to fish and you feed him for a life time.  นั้น ตามความเข้าใจของผม เหมือนกับสุภาษิตที่ว่า  "จงสอนคนให้หาปลาหรือตกปลาเป็น เขาจะได้รู้จักหาปลากินเองได้ตลอดชีวิต   หากให้แต่ปลา เขาก็จะกินปลาหมดไป วันๆ แล้วก็หาปลาไม่เป็น  ก็ได้แต่ขออยู่ล่ำไป

 

ขอความสวัสดีจงมีแด่ผู้อ่านทุกท่าน

เรียนถามอาจารย์

หนูเรียน ป.โท ที่ราชภัฏเพชรบูรณ์ เคยเจออาจารย์แล้วค่ะแต่ในเทอมนี้ หนูไม่ค่อยเข้าใจในเนื้อหา ของ Human Resource Development = HRD Human Resource Management = HRM Human Resource Environment = HRE ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร รบกวนอาจารย์ช่วยตอบคำถามหนูดว้ยน่ะค่ะ เพราะต้นธันวาก็จะสอบแล้ว

ขอบพระคุณค่ะ

สมพิศ

เรียนอาจารย์ที่เคารพ

ในการศึกษาเพื่อทำรายงานเกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์(Human Resource Planning)จำเป็นต้องมีกรณีศึกษาในส่วนของภาครัฐและเอกชน ไม่ทราบว่าอาจารย์จะพอยกตัวอย่างกรณีศึกษาในส่วนของภาครัฐได้หรือไม่ครับ

ขอขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้

เรียนอาจารย์ี่ที่เคารพ

ผมมีเรื่องรบกวนจะสอบถามอาจารย์ซํกเล็กน้อยครับ

ผมอยากทราบว่า " HRM " มีความหมายว่าอย่างไร ต่างจาก " personal management " และ " human capital management " อย่างไรครับ

รบกวนตอบด้วยนะครับ

อยากทราบความหมาย ฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทยค่ะ

1. การฝึกอบรมและการพัฒนา (Human Resource Training and Development)

2. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (HR Planning)

เรียนอาจารย์ ผมอยากทราบถึง ที่มาที่ไป ความหมายและความสำคัญของสภาพแวดล้อมขององค์การ (organization environment)

เรียนอาจารย์: ผมอยากทราบถึง การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์เกี่ยวอะไรกับ สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก

อาจารย์ขา ..อยากได้หัวข้อการทำวิจัยที่เกี่ยวกับ HR ค่ะ เพราะกว้างมากไม่รู็ว่าจะเลือกหัวข้อที่น่าสนใจเรื่องอะไรดี รบกวนช่วยชี้แนวทางด้วยนะคะื ของคุณค่ะ