Javascript มากไปทำให้ใส่ข้อคิดเห็นไม่ได้

อาจารย์ JJ ค่ะ

มีสมาชิกบางท่านไม่สามารถตอบข้อคิดเห็นในบล็อกของอาจารย์ได้ค่ะโดยใช้ผ่าน Internet Explorer

ปัญหานี้เกิดจาก Javascript ที่อาจารย์ใส่ไว้ในด้านข้างบล็อกค่ะ อาจจะใส่ไม่ครบ code หรือ อาจจะใส่มากเกินไปจนทำให้ตีกันวุ่นค่ะ และส่งผลมาที่ toolbar ในส่วนของการใส่ข้อคิดเห็น ทำให้ไม่สามารถบันทึกข้อคิดเห็นได้ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

คำตอบ

เรียนท่านอาจารย์ ดร.จันทวรรณ

 ลบไปบางส่วนแล้วครับ ติดไว้ให้ทีมงาน เรียนรู้ ตอนสอน Blog กับ KM ครับ

 GPRS ดีครับ Blog Around The Clock