เอกสารประกอบการบรรยาย การใช้ gotoknow version 2

เรียน  ดร.จันทวรรณ  ดิฉันมีความเห็นว่า เอกสารประกอบการบรรยาย การใช้ gotoknow version 2 ที่อาจารย์นำเสนอ ในการ f2f คนเขียน blog ชาว มอ.น่าจะเป็นประโยชน์ต่อ blogger ท่านอื่น ๆ ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับ gotoknow version 2 เพราะหลาย ๆ ประเด็นที่ตัวเองสงสัย เมื่อไปได้รับความรู้ในวันนั้น ก็ทำให้หายสงสัยไปหลายข้อ ถ้าอาจารย์จะกรุณาแขวน powerpoint ดังกล่าว ขึ้น blog คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านอื่น ๆ และทำให้พวกเราใช้  blog กันอย่างถูกวิธีมากยิ่งขึ้น  ขอบพระคุณค่ะ

คำตอบ

ขอบคุณคะ ตอนนี้กำลังจัดทำ directory อยู่คะ เสร็จแล้วก็จะนำ powerpoint ที่นำเสนอแขวนไว้ให้คะ