แวะมาอีก

  • อาจารย์ที่ประเมินชื่อ ดร. บุญลี บุญญากิจครับ
  • ขอบคุณครับ
คำตอบ

 Be Cool เรียนท่านอาจารย์ ดร.ขจิต

 ท่าน อาจารย์ ดร.บุญดี ครับ ไม่น่าจะใช่ บุญลี

ขจิต ฝอยทอง
  • ใช่ครับท่านชื่อ
  • บุญดี บุญญากิจ จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
  • ขอโทษครับ
  • ขอบคุณมากครับ