ร่างกำหนดการเร็วจังครับ

  • จะรีบสรุป AAR ส่งไปให้ทาง mail นะครับ
  • ขอบคุณมากท่านอาจารย์หมอ JJ
คำตอบ

 Frog Prince เรียนท่าน อาจารย์ ดร.ขจิต

 ขอบพระคุณครับ