ถามหน่อย

คนอยากรู้

บีเวอร์

บีเวอร์น่ารักจังเลย

มีแฟนอ๊ะยังจ๊ะ

 

คำตอบ
สามารถส่งใบสมัครได้ที่สภานิสิตครับ คุณสมบัตินั้น อยากให้ไปอ่านที่ร่าง พรบ.มน ออกนอกระบบ ครับ

     นั้นมันคำถามค้างปีแล้ว ปีนี้ .. ถามอีก

                  มีแฟนแล้วใช่ไหม..?

     ถ้าไม่ตอบ หรือไม่บอกความจริง ขอให้แฟนไม่มี ถ้ามีก็ขอให้โดนทิ้งน่ะ

 

 

บีเวอร์
ไม่เป็นไรครับ .. .. .. แล้วแต่บุญกรรมที่ทำมา