ขอบพระคุณครับ

  • แวะมาอ่านวัฒนธรรมอาจารย์แม่ครับ เอกสารผมจะเตรียมไปให้ครับ ขอบพระคุณอาจารย์ท่านอาจารย์หมอ JJ มากครับ

คำตอบ

 Love Letter เรียนท่านอาจารย์ ดร.ขจิต

 ขอบพระคุณครับ ที่เป็นกำลังใจอย่างต่อเนื่อง ประเทศชาติจะรุ่งเรือง ถ้าเพื่อนช่วยเพื่อน เตือนเพื่อพัฒนา