ขอบคุณสำหรับ E-book นะครับ

ขอบคุณมากครับ และขออนุญาตเขียนบันทึกเกี่ยวกับ บทโศลกแห่งพุทธะอิสระ ตามบันทึก
E-book ที่ออกแบบรูปเล่มได้สวยงาม ภาพวาดประกอบสีสวย คุณค่าที่มากล้น....และหลายคนมองข้ามไป
คำตอบ