เข้าร่วมด้วยคนครับ

  • ตอนนี้สมาชิกใน ethonosci มีกันอยู่สองคน ถ้าเหงา ผมก็ขอเข้าร่วมแก๊งด้วยคนนะครับ

http://gotoknow.org/blog/rujroadk 

คำตอบ
not yet answered
เรียนกับอาจารย์รู้อะไรมากขึ้น