นำท่านอื่นเข้าแพลนเน็ต

  • ลองไปบันทึกอื่นแล้วนำเข้าแพลนเน็ตดู
  • จะถามว่านำบันทึก...เข้าแพลนเนตศริน
  • กดเลือกเข้าใน....เลือกช่อง
  • ชื่อน้องก็จะไปปรากฎที่เขาพอน้องเขียนเขาก็ได้อ่าน
  • เห็นชื่อครูไหมที่ข้างขวามือนะ
คำตอบ
  • บันทึกอื่นนี่หมายถึงของคนอื่นใช่ไหมคะ
  • แล้วทางข้างขวาก็ไม่เห็นชื่อครูด้วยตอนตอบคำถาม แต่หนูเปิดเจออยู่ในบล็อกเกร็ดความรู้คะ
  • หนูขอเรียกคุณว่า ครู นะคะ
  • แล้วก็ขอบคุณมากเลยคะที่แนะนำอะไรต่ออะไรให้
  • ต่อไปแนะนะอีกนะคะ