ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (Advanced Practice Nurse : APN ) มี Area part อยู่ตรงไหนครับ


 

จำนวนผู้ปฏิบัติการขั้นสูงในประเทศไทย ( ปี 2552)

  • รุ่น 1-5              มี 474 คน
  • รุ่น 6                มี  235 คน
  • รุ่น 7                มี  235 คน
  • รวม                     944 คน
     
         จากข้อมูลข้างต้นกับสิ่งที่ได้รับฟังมาจากหลายๆ เวทีที่ได้สอนและเวทีวิชาการ และได้ศึกษาข้อมูลของสภาการพยาบาลเกี่ยวกับ APN แต่สิ่งที่ผมเกิดความสงสัยและจากคำถามจาก APN ว่าจะทำผลงานวิืจัยดีหรือไม่ และศักยภาพหรือวุฒิไม่ใช่ ปริญญาเอกหรือดร. ทำให้ผมคิดต่อว่า Area part ของ APN อยู่ตรงไหนขององค์การ เฉพาะภาระงานต่างๆ ก็มีมากโขและต้องต่อสู้กับหลายๆอย่างทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร และความยั่งยืนและมั่้นคงของผู้ที่สอบ APN ผ่านคืออะไร เมื่อพยาบาลทั้งหลายเรียนจบโทและได้ชำระเงินให้กับการสอบของสภาการพยาบาล บางรายต้องชำระเงินค่าสมัครสอบ 1 - 3 ครั้งกว่าจะสอบผ่าน เมื่อสอบผ่านแล้ว หาก APN ต้องการพัฒนาต่อจะต้องทำงานวิจัยในสาขาที่ตนได้รับแต่หลังผ่านก็ไม่ใช่ ดร. สถานะของ APN คืออะไรสามารถนำไปใช้อะไรได้บ้างแค่ไหนอย่างไร นอกจากภาระงานที่เพิ่มขึ้นหรือไม่อย่างไร อยากให้สภาการพยาบาลคำนึงและตระหนักในสิ่งที่ขับเคลื่อน APN ต่อสมาชิกพยาบาลทุกคนครับ นอกจากนี้ผมอยากให้สภาการพยาบาลกำหนดนิยามคำว่า APN ที่ทำผลงานวิจัยให้ชัดเจน เพราะจะใช้คำว่า ดร. มันแปลกๆ ดีนะครับ 

 ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น


คำตอบ (1)

ลองอ่านดูนะคะ

เส้นทางใหม่..ของการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในประเทศไทย

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/490660

 ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท