วันหยุดพักผ่อนประจำปี ของภาคเอกชน

กุ้ง

เรียน อาจารย์ยม 

ขอทราบวิธีการคำนวณวันลาหยุดพักร้อนประจำปีค่ะ หน่วยงานเอกชนทบได้ 2 ปีรึไม่คะ

ขอบคุณค่ะ

คำตอบ

สวัสดี ท่านผู้ตั้งคำถามมา รวมทั้งท่านผู้อ่านทุกท่าน

  เรื่อง วันหยุดพักผ่อนประจำปี  ในภาคเอกชน วิธีการคำนวณวันลาพักร้อน โดยหลักต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ กำหนดไว้ว่า 
 • ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันมาครบ 1 ปี มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีไม่น้อยกว่าปีละ 6 วันทำงาน
 • ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในวันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ถ้าลูกจ้างที่ทำงานยังไม่ครบ 1 ปี จะให้หยุดตามส่วนก็ได้
 • ให้นายจ้างเป็นผู้กำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าหรือกำหนดตามที่ตกลงกัน
 • นายจ้างและลูกจ้างจะตกลงกันล่วงหน้าสะสมและเลื่อนวันหยุดพักผ่อนประจำปีไปรวมหยุดในปีอื่นก็ได้

 กรณีที่นายจ้างกำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปี มากกว่า ที่ ก.ม.กำหนด ย่อมได้ แต่จะกำหนดน้อยกว่าที่ ก.ม.กำหนดไม้ได้ครับ

สวัสดี

อยาทราบว่าที่รัฐบาลประกาศวันหยุดราชการในวันจันทร์ที่ 6 ก.ค 2552

หยุดทุกหน่วยงานหรือเปล่าค่ะหรือหยุดแต่ข้าราชการ

อยากทราบว่าวันหยุดของภาครัฐ และภาคเอกชนมีกี่วัน ช่วยส่งคำตอบทางอีเมลให้ดิฉันด้วนน่ะค่ะขอบคุณอย่างมาก

 • ปฏิทิน วันหยุด วันหยุดประจำปี และวันสำคัญ แยกธนาคาร และราชการ 2553

  ปฏิทิน แปลว่า แบบสำหรับดู วัน เดือน ปี สามารถเขียนได้เป็น ประติทิน (ภาษาสันสกฤต) หรือ ประฏิทิน (บาลีแผลง) ประดิทิน หรือ ประนินทิน.
  www.thaiall.com/calendar/calendar53.htm - แคช -
 • วันหยุดราชการประจำปี 2553 และปฏิทิน 2010

  วันหยุดราชการประจำปี 2553 และปฏิทิน 2010. สวัสดีครับ คิดว่าชาว HR หลาย ๆ ท่านคงจะมองหาตารางวันหยุดกันแล้วละสิครับ เพราะจะต้องมาทำปฏิทินการทำงานในปีหน้า ...
  hitpm.com/wizContent.asp?wizConID=96&txtmMenu_ID=7 - แคช -
 • วันหยุดราชการ...ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๓

  1 โพสต์ - 1 ผู้เขียน - โพสต์ครั้งล่าสุด: 11 ธ.ค. 2008
  พฤหัสบดี 10 ธันวาคม วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ (Constitution Day) พฤหัสบดี 31 ธันวาคม วันสิ้นปี (New Year's Eve) วันหยุดราชการประจำปี 2553 ...
  203.157.132.1 › ... › ฝ่าย/กลุ่มงานเวชกรรมสังคม - แคช - ใกล้เคียง -
 • การพิจารณาการสลับหรือเลื่อนวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. 2553

  15 ธ.ค. 2009 ... คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มีวันหยุดเพิ่มในวันที่ 16 เมษายน 2553 และวันที่ 13 สิงหาคม 2553 ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ สำหรับรัฐวิสาหกิจ ...
  www.ryt9.com/s/cabt/766310 -
 • ครม.เห็นชอบเพิ่มวันหยุดราชการ ประจำปี 2553

  2 โพสต์ - 1 ผู้เขียน
  และช่วงวันแม่ หยุด 12 -15 สิงหาคม 2553 รวม 4 วันจ้า สรุป วันหยุดราชการประจำปี วันหยุดชดเชย วัดหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดตามประเพณี วันหยุดตามศาสนา และ ...
  www.baanmaha.com/.../ครม-เห็นชอบเพิ่มวันหยุดราชการ-ประจำปี-2553-a-29257/ -
 • ปฏิทินวันหยุดราชการ | Knowledge in Thailand.

  วันที่. Date. วันหยุด /เหตุการณ์. Event. ธนาคาร. Bank. ราชการ ... ตั้งเตือนล่วงหน้าได้ แสดงบน desktop; ปฏิทินปี 2552 -2553 · ปฏิทินวันหยุด วันสำคัญ ปี พ.ศ. ...
  iblog.siamhrm.com/content/ปฏิทินวันหยุดราชการ/ - แคช - ใกล้เคียง -
 • ปฏิทิน 2553 - เรียนรู้การใช้งาน Excel - เอสเค

  แฟ้มนี้คุณสามารถเพิ่มวันหยุดประจำปีได้เอง โดยพิมพ์วันที่ลงไปในตารางด้านขวาของปฏิทิน เพิ่มเติมจากวันหยุดราชการที่ผมพิมพ์ไว้ให้ก่อนแล้ว. ขอขอบคุณ อ. ...
  share.psu.ac.th/blog/sk002/14286 - แคช -
 • รวมวันหยุดยาวๆของปี 2553 - บอร์ดไร้สังกัด - เว็บบอร์ดซำบายดีไซน์ ...

  1 โพสต์ - 1 ผู้เขียน
  ได้อนุมัติเรื่องการสลับ หรือเลื่อนวันหยุดราชการประจำปี 2553 เพิ่ม
 • ปี 2553

  วันหยุดทำการสถาบันการเงินปี 2553. ... วันหยุดทำการของสถาบันการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2553. 1. วันศุกร์, 1, มกราคม, วันขึ้นปีใหม่. 2. วันจันทร์, 1, มีนาคม ...
  www.bot.or.th/THAI/FINANCIALINSTITUTIONS/.../2553.aspx - แคช -
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย

  การกำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินเป็นกรณีพิเศษ · สมุดเงินออมปี 2553 · บทความ : วิกฤตดูไบ : ตัวอย่างความเสี่ยงของหนี้ภาครัฐ ...
  www.bot.or.th/ - แคช - ใกล้เคียง -
 • ปฏิทิน วันหยุด วันหยุดประจำปี และวันสำคัญ แยกธนาคาร และราชการ 2553

  ปฏิทิน แปลว่า แบบสำหรับดู วัน เดือน ปี สามารถเขียนได้เป็น ประติทิน (ภาษาสันสกฤต) หรือ ประฏิทิน (บาลีแผลง) ประดิทิน หรือ ประนินทิน.
  www.thaiall.com/calendar/calendar53.htm - แคช -
 • ปฏิทิน วันหยุด วันหยุดประจำปี และวันสำคัญ แยกธนาคาร และราชการ 2552

  วันหยุดธนาคาร จาก ธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2552 มี 16 วัน 3. วันสำคัญทางศาสนา จาก ... 7. วันหยุด และวันสำคัญทางศาสนา จาก hrteamwork.com 2549 - 2553 ...
  www.thaiall.com/calendar/calendar52.htm - แคช - ใกล้เคียง -
   
 • วันหยุดประจำปีของธนาคาร

  ตามประกาศ สำนักจุฬาราชมนตรี อีกหนึ่งวัน หากวันตรุษดังกล่าว ไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้น หรือวันหยุดประจำสัปดาห์. วันหยุดของธนาคารประจำปี พ.ศ. 2553 ...
  www.bangkokbank.com/.../Pages/Bank%20Holidays.aspx - แคช - ใกล้เคียง -
 • ปฏิทินปี 2552 -2553 | Knowledge in Thailand.

  แจกปฏิทินปี2553 ( Calendar 2010). ดาวโหลด ปฏิทิน (word 2007). แนะนำข้อมูลปฏิทินอื่นๆ. Thailand Public Holidays travexnet.com (English); วันหยุดธนาคาร จาก ...
  iblog.siamhrm.com/ปฏิทินปี-2552-2553/ - แคช - ใกล้เคียง -
 • Bloggang.com : สุธน หิญ - ปฏิทินวันพระ วันหยุดราชการ และ ธนาคาร...

  18 ส.ค. 2009 ... ปฏิทินวันพระ วันหยุดราชการ และ ธนาคาร พ.ศ. 2553. วันหยุดราชการ และ วันหยุดธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2553 1. ศุกร์ . . . . . .1 ม.ค. 53 วันขึ้นปี ...
  www.bloggang.com/mainblog.php?id=utopiathai&month... - แคช -
 • วันหยุดธนาคาร | HSBC(Thailand)

  วันศุกร์, 2 มกราคม, วันหยุดทำการของสถาบันการเงินเป็นกรณีพิเศษ. 3. วันจันทร์, 9 กุมภาพันธ์, วันมาฆบูชา. 4. วันจันทร์, 6 เมษายน ... วันหยุดธนาคาร ปี 2553 ...
  www.hsbc.co.th/1/2/about-th/holidays - แคช - ใกล้เคียง -
 • วันหยุดทำการของสถาบันการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2553

  1 โพสต์ - 1 ผู้เขียน
  สำหรับบางบริษัทฯ ที่หยุดตามวันหยุดของธนาคาร จะได้ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดตารางวันหยุดของบริษัทฯ ในปี 2553 Shocked. บันทึกการเข้า ...
  nukbunchee.com/board/index.php?topic=2933.0 - แคช -
 • วันหยุด (ธนาคาร และ ราชการ) ปี 2553 - Forums

  1 โพสต์ - 1 ผู้เขียน - โพสต์ครั้งล่าสุด: 1 ธ.ค.
  โพสต์: 27. Total 'Thanks' Received by This User = 0 For This Post / 2 ทั้งหมด. Red face วันหยุด (ธนาคาร และ ราชการ) ปี 2553 ...
 • อยากทราบว่าถ้าวันหยุดตรงกับวันอาทิตย์ บริษัทต้องหยุดชดเชยให้หรือป่าวค่ะ หรือไม่จำเป็นต้องหยุดก้อได้ค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า กรณีวันหยุดราชการประจำปีวันใด ตรงกับวันหยุดราชการประจำสัปดาห์ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (วันที่ 1 พฤษภาคม 2544) ว่า “ให้เลื่อนวันหยุดราชการประจำปีวันนั้น ไปหยุด
  ในวันทำการถัดไป โดยให้หยุดชดเชยได้ไม่เกิน 1 วัน ทั้งนี้ ให้ถือเป็นหลักปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2544 เป็นต้นไป”

  ที่มา : http://kromchol.rid.go.th/person/capital_thai/stop_day.html

  จะสอบถามเกี่ยวกับวันหยุดนุกขัตฤกษ์ในสถานบันเทิงเกี่ยวกับโชว์คาบาร์เรต่างจากบริษัททั่วไปไมคะ

  ในภาคเอกชน ไม่ว่าธุรกิจประเภทใด ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง "วันหยุด" เป็นหน้าที่ของนายจ้างเป็นผู้กำหนด เช่น วันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุดพักผ่อนประจำปี และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ...

  สวัสดีครับอาจารย์ยม ผมเป็นลูกจ้างของบริษัทขายตรงเล็กๆ เขตฝั่งธน แถวถนนเพชรเกษม บริษัทผมก่อตั้งมาได้เข้าสู่ปีที่ 3 แล้ว

  แต่การบริหารยังไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งผมมีเรื่องจะสอบถามอาจารย์ยม ดัง นี้โดยส่วนมากแล้วถ้าทางภาครัฐประกาศให้เป็นวันหยุดประจำปีนั้นๆ แต่บริษัทเอกชน ซึ่งเป็นบริษัทขายตรงยั่งบริษัทผมนั้นไม่ได้หยุดแต่กับเปิดดำเนินการปกติแถมไม่ได้ให้เงินค่าล่วงเวลาอะไรเลย

  เช่น วันที่ 6 เมษายน 2553 วันจักรี , วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2553,วัน 5 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล บริษัทผมก็ไม่ได้หยุด แถมวันแรงงานก็ไม่หยุด ( แต่เจ้าของบริษัทยังมาบอกว่าแล้วแต่ใครจะมาทำงานบริษัทก็แล้วแต่ว่าท่านจะมีน้ำใจหรืออย่างไรกับบริษัทแต่บริษัทไม่ปิดจะเปิดตามปกติ ) นั้น นี่ก็จะถึงวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2553 วันปิยมหาราช แล้วไม่รู้ว่าบริษัทนี้จะปิดหรือเปล่า ถ้าไม่ปิดหรืออย่างไรช่วยตอบปัญหาให้ผมทีว่าบริษัทมีความผิด...หรือว่ากฎหมายละเว้นอย่างไรบ้างครับอาจารย์