การประเมินผลงานแบบ KPI

สาว

สวัสดีค่ะอาจารย์ 

การประเมินผลงานแบบ KPI คลอบคลุมถึงเรื่องอะไรบ้างครับ ยังไม่ค่อยเข้าใจแต่จะต้อง create form ที่ประเมินผลงานให้ได้ผลมากที่สุดโดยใช้ KPI เข้ามาเกี่ยวข้อง

รบกวนขอคำแนะนำจากอาจารย์ด้วยครับ


จากคุณ : สาว

คำตอบ
 

สวัสดีคุณ สาว ท่านผู้อ่านทุกท่าน

คำถามที่คุณหนุ่ม ถามมาว่า "การประเมินผลงานแบบ KPI คลอบคลุมถึงเรื่องอะไรบ้างครับ" หนึ่งคำถาม ส่วนอีกหนึ่งคำถาม ถามว่า " จะต้อง create form ที่ประเมินผลงานให้ได้ผลมากที่สุดโดยใช้ KPI เข้ามาเกี่ยวข้อง"

ผมตอบคำถามที่หนึ่งที่ถามว่า การประเมินผลงานแบบ KPI คลอบคลุมถึงเรื่องอะไรบ้าง

เรื่อง KPI คลอบคลุม สอดคล้อง สัมพันธ์กับ วิสัยทัศน์องค์การ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนกลยุทธ์ สมรรถนะและ ตัวชี้วัดความสำเร็จขององค์การ

KPI มีทั้งระดับองค์การ ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล
ตัวอย่าง KPI ขององค์การเช่น 

  • ความพึงพอใจของลูกค้า
  • ความมาพึงพอใจของพนักงาน และ
  • ผลประกอบการ

KPI จะต้องกำหนดตัวเลขไว้คอยวัดผลKPI ระดับ หน่วยงาน จะสัมพันธ์กับ นโยบายและวัตถุประสงค์คุณภาพของหน่วยงาน ภารกิจหลักของหน่วยงาน ซึ่งจะนำมากำหนดเป็น KPI ของแต่ละหน่วยงาน จะไม่เหมือนกัน

KPI ระดับบุคคล จะสัมพันธ์กับภารกิจหลักของแต่ละบุคคลที่ระบุไว้ในเอกสารพรรณนาหน้าที่งาน JD. นำภารกิจหลักมาออกแบบเป็น KPI กำหนดตัวเลขของ KPI เพื่อจะได้ติดตามวัดผลได้

KPI ควรจะต้องมีการวัดและรายงานผลเป็นประจำ เช่นประจำสัปดาห์ ประจำเดือน ประจำไตรมาส ประจำปี เป็นต้น และหาสาเหตุ หาทางในการแก้ไข ป้องกัน ปัญหาที่จะเป็นอุปสรรคทำให้ KPI นั้นไม่บรรลุผล

คำถามต่อมา ถามว่า " จะต้อง create form ที่ประเมินผลงานให้ได้ผลมากที่สุดโดยใช้ KPI เข้ามาเกี่ยวข้อง"

การออกแบบฟอร์มขึ้นมาประเมินผล โดยใช้ KPI เป็นเครื่องมือหนึ่งในการบริหารจัดการผลสำเร็จของงาน ถ้ามีได้ก็จะเป็นประโยชน์ในการวัดผล "อะไรก็ตาม ถ้าวัดได้ก็จะจัดการได้"

ในความเห็นส่วนตัวผมคิดว่า KPI ไม่จำเป็นต้องมีมาก มีเท่าที่เป็นคุณค่าเพิ่มให้องค์การ เช่น ตัวชี้วัดความสำเร็จในระดับองค์การ แค่สามตัว เช่น 

  1.  ความพึงพอใจของลูกค้า Customer Satisfaction
  2. ความพึงพอใจของพนักงานEmployee Satisfaction
  3. ผลประกอบการขององค์การOrganization Result

สามข้อนี้ก็เพียงพอที่ ชี้วัดความสำเร็จขององค์การและสามารถนำมาขับเคลื่อนองค์การ ได้ ส่วน KPI ระดับหน่วยงาน ระดับบุคคล ก็ลองประยุกต์ได้

เรื่อง KPI เรื่องการประเมินวัดผลงาน เป็นเรื่องละเอียดอ่อน เป็นเรื่องสำคัญ สามารถ สร้างความสำเร็จ และสามารถสร้างความขัดแย้งในองค์การได้ ขอให้ศึกษาให้ดี ให้ลึก ให้เข้าใจ

ขั้นตอนการนำมาใช้ก็มี ต้องศึกษาทำความเข้าใจ ต้องรู้จักบริหารการเปลี่ยนแปลง ให้ดี

ควรหาความรู้เพิ่มเติมจาก Internet จากการอบรม1ของ PMAT หรือถ้ารีบร้อน และไม่ให้เจ็บตัว ก็หาที่ปรึกษาเข้าไปทำก็จะดีขอให้ผู้อ่านทุกท่านโชคดีสวัสดี


ยม

081-9370144

[email protected]

 

ดิฉันเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศ มีเวลามาตรวจหาคำตอบจากอาจารย์

 

ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ ที่กรุณาชี้แนะ หากมีโอกาส จะโทรขอบคุณอาจารย์เป็นการส่วนตัวค่ะ

 

สวัสดี กราบขอบพระคุณอีกครั้ง

สาว

เนื่องจากบริษัทจะให้มีการประเมินพนักงานของบริษัท แต่ผมต้องการทราบว่า หากผู้บังคับบัญชามีทัศนคติที่ไม่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาแล้ว อาจารย์คิดว่าพอจะมีตัวบ่งชี้อื่นที่นำมาคิดส่วนนี้ด้วยหรือไม่ครับ และมีแนวทางอย่างไรครับ 

กราบเรียนอาจารย์ยมที่เคารพ

เนื่องจากทางบริษัทไม่เคยมีการประเมินการทำงานของพนักงานมาก่อนเลย และทางผู้บริหารต้องการจะประเมินพนักงานแบบKPI ซึ่งตัวดิฉันก็ไม่รู้เกี่ยวกับระบบการประเมินแบบ KPI มาก่อนจึงอยากรบกวนอาจารย์ช่วยแสนอแนะและขอแบบฟอร์มการประเมินด้วยค่ะ

ขอบคุณมาค่ะ

ขอบคุณมากครับ

อยากทราบตัวอย่างหน่วยงานที่ใช้แบบประเมินแบบ 360 องศาและแบบ KPI  ค่ะช่วยตอบด้วยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้านะคะ