ช่วยตอบด้วย

sarin piya

อยากรู้คำนิยามของฐานคิด

วิธีได้มาซึ่งฐานคิด

มีหนังสือหรือเอกสาร/ตำราที่แนะนำบ้างไหม

หวังว่าคงได้รับคำแนะนำที่ดี ขอขอบคุณล่วงหน้า

คำตอบ
ขอบคุณครับ  สำหรับคำถาม  และขออภัยที่ตอบช้า
ผมยินดีจะแบ่งปันความคิดเห็นครับ  และผมจะดีใจมากถ้าคุณจะไม่ยอมรับความคิดเห็นใด ๆ โดยปราศจากการใคร่ครวญให้ประจักษ์ด้วยใจตนเอง
"ฐานคิด" น่าจะแปลและบัญญัติมาจากคำว่า "School of Thought" ครับ (อันนี้ไม่มีอ้างอิงนะครับ  เป็นการตีความของผมเอง) สำหรับแหล่งค้นคว้านั้น หากเป็นทางสังคมศาสตร์  หนังสือที่รวบรวมได้ค่อนข้างกระชับเท่าที่ผมเคยเจอมา  ลองไปอ่านในหนังสือชื่อ "Introducting Critical Theory" ดูนะครับ  อาจจะได้แผนที่ทางความคิดในเบื้องต้นได้บ้าง  หรือหนังสือที่ก้าวหน้าไปอีกระดับหนึ่งได้แก่ "Making Social Science Matter: Why social inquiry fails how it can succeed again?"
ถ้าเป็นทางวิทยาศาสตร์  ลองไปค้นงานของ Paul Fayerabend หรือ Imre Lakatos ดูนะครับ  น่าจะช่วยให้ความกระจ่างได้พอสมควร  หรือจะหยิบงานของ Karl Popper มาศึกษาจะได้ภาพรวมทั้งสองครับ

"การเรียนรู้ศาสตร์ทั้งหลาย  เมื่อก้าวพ้นความรู้ระดับตรรกะ  ท่านจะเป็นอิสระจากฐานคิดทั้งหลายครับ...ปล่อยนิยามฐานคิด...วิธิการได้มาซึ่งฐานคิด..ไปเสีย...ท่านจะเห็นความรู้ครับ...เพราะตัวความคิดเป็นอุปสรรคของความรู้ครับ...แต่ต้องอาศัยความคิดจึงจะเข้าถึงความรู้ได้ครับ"

ด้วยความเคารพ
สวัสดิ์