ฝากจากต้มเลือดหมู

  • น่าทานมากครับ

  • ได้ออกกำลังกายบ้างไหมครับท่านอาจารย์หมอ JJ

คำตอบ

 Sick In Bed เรียนท่านอาจารย์ ดร.ขจิต

 ออกกำลังการเดินวันละ ๓๐-๔๕ นาทีครับ

 เมื่อวานไม่ได้ไปเดินครับ เป็นหวัดเจ็บคอ วันนี้ดีขึ้นแล้วครับ

 ขอบพระคุณครับ





ขจิต ฝอยทอง
  • สงสัยทานข้าวเเลอดหมูครับ
  • ต้องมาทาน เจ ครับ
  • ยิ้ม ยิ้ม