ค่าเล่าเรียนบุตร

ผมขอถามนะคับ ผมขอถามระเบียบกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการศึกษาบุตรนะคับ ดังนี้คับ กรมบัญชีกลางออกที่หนังสือ ที่ กค 0422.3/ว226 ลง 30 มิ.ย.52 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ซึ่งรายละเอียดระบุค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมาเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาของบุตรจากทางราชการได้ เช่น ค่าห้องเรียนปรับอากาศ ค่าบำรุงสถานศึกษา ค่าบำรุงกิจกรรม ฯ เบิกไม่ได้ ต่อมา กรมบัญชีกลางได้ออกระเบียบ ที่ กค 0422.3/ว390 ลง 30 ต.ค.52 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ซึ่งในรายละเอียดนั้นได้บอกยกเลิกประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนและกำหนดขึ้นใหม่ในหลักสูตรอนุ, ป.ตรี ผมอยากถามว่า รายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมาเบิกจ่ายตามหนังสือ ที่ กค 0422.3/ว266 ลง 30 มิ.ย.52 ยกเลิกหรือไม่ และหนังสือดังกล่าวยกเลิกด้วยหรือไม่คับ กรุณาตอบผมด้วยนะคับ เพราะผมจะได้ตั้งเบิกให้ลูกและนำไปยืนยันกับเจ้าหน้าที่ที่ตั้งเบิกคับ ขอบคุณคับ
คำตอบ
not yet answered
สุ-มหาวิทยาลัยชีวิต ที่ไม่มีวันปิดทำการ

ท่านถามเรื่องการเบิกค่าเล่าเรียนคืน ดิฉันไม่ได้เป็นองค์การอะไรหรอกนะคะ เพียงแต่ว่ามีประสบการณ์ เรื่องการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร ตอนนี้ลูกเรียน มหาวิยาลัยบูรพาปีหนึ่ง ค่าเทอม จิปะถะ ที่ท่านไล่มา ของบุตรดิฉันก็มี

-สามีเป็นครู ไปทำเรื่องเบิกเงินคินมาแล้ว ได้รับคืน เทอมที่หนึ่ง จ่ายมากกว่าหมื่น อยู่ สามสี่พัน จิปะถะ แต่เบิกคืนได้  11,700บาท ตอนจ่ายจ่ายมากกว่านี้ ที่หายไป คงเป็นอันที่เบืกคืนไม่ได้ พอสามีนำเงินมาให้แล้ว บอกว่า เทอมที่ 2 จะกี่หมื่นก็ตาม บวกรวมทั้ง 2 ครั้งแล้ว ต้องได้ไม่เกิน 2 หมื่นบาทคะ  ครั้งที่ 2 ถ้าจ่ายไปอีก เท่าไรก็ตาม เบิกคืนได้ 8,300 คือรวมทั้ง 2 ครั้งแล้ว ไม่เกิน 2 หมื่นนะคะ แต่ต้องมีใบแสดงค่าใช้จ่ายจากที่ลูกเรียนไปทำเรื่องคืน พร้อมใบเสร็จคะ