การเบิกค่าตอบแทนให้กับผู้ปฎิบัติหน้าที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

นายสัญญา ศรีผลสมอ
ขอเรียนสอบถามเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนใ้ห้กับผู้ปฏิบัติหน้าี่ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระคู ได้จัดทำโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 มีค่าใช้จ่ายของโครงการเพื่อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า,ยาคุมกำเนิดและเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่ฉีดวัคซีน โดยมีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสระคู ที่ 130/2553แต่งตั้งอาสาสมัครปศุสัตว์และผู้ปฏิบัติหน้าที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2553 โดยให้ได้รับค่าตอบแทน ในอัตราวันละ 200 บาท ทั้งนี้ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ฉีดวัคซีนฯ เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนจากปศุสัตว์อำเภอสุวรรณภูมิ(สัตวแพทย์ตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535) ขณะนี้ได้ทำเรื่องขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติงานแล้วแต่หัวหน้าส่วนการคลังไม่ยอมให้เบิกจ่าย(นายก,ปลัดและหัวหน้าสำนักปลัดได้อนุัมัติแล้ว) และได้ปรึกษาไปยังท้องถิ่นจังหวัดแล้ว แจ้งว่าสามารถเบิกจ่ายได้ แต่ทางส่วนการคลังของ อบต.สระคู ต้องการเอกสาร อ้างไม่มีระเบียบอ้างอิงในการเบิกจ่าย จึงขอความกรุณาท่านช่วยแนะนำเอกสารหรือหนังสือที่(เคยเห็นหนังสือที่แจ้งไปยังกรมปศุสัตว์ว่าให้ทำการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาปศุสัตว์ ในการ x-Ray พื้ันที่ในการป้องกันไข้หวัดนก) ด้วย เนื่องจากอาสาสมัครปศุสัตว์ที่ช่วยเหลือการฉีดวัคซีนเดือดร้อนเนื่องจากยังไม่ได้รับค่าตอบแทนเลย...ถ้าหากไม่สามารถเบิกจ่ายได้ในปีต่อๆ ไปคงไม่มีอาสาสมัครปศุสัตว์ มาช่วยปฏิบัติงานให้ อบต.อีก และจะได้นำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติในครั้งต่อๆ ไปอีกครับ ขอขอบพระคุณล่วงหน้า หวังว่าคงจะได้รับคำตอบเพื่อความชัดเจนในการทำงานต่อไป สัญญา ศรีผลสมอ
คำตอบ
not yet answered
ห้องสมุดกรมบัญชีกลาง CGD Library

เรียน คุณ นายสัญญา ศรีผลสมอ

ตามที่เขียนว่า "เคยเห็นหนังสือที่แจ้งไปยังกรมปศุสัตว์ว่าให้ทำการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาปศุ สัตว์ ในการ x-Ray พื้ันที่ในการป้องกันไข้หวัดนก" ผมแนะนำให้สอบถามไปทางกรมปศุสัตว์ดูนะครับ ว่ามีหนังสือหรือไม่

และ ตอนมีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสระคู ที่ 130/2553แต่งตั้งอาสาสมัครปศุสัตว์แล... ไม่ได้เตรียมพร้อมเลยหรือครับ ว่า จะให้ค่าตอบแทน วันละ 200 บาท นั้น ใช้เบิกจ่ายตามระเบียบใด

คือ ผมลองค้นหาให้เบื้องต้น ไม่พบ หนังสือดังกล่าวครับ

ผมค้นหาเจอ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.7/20551 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2548 เรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ ใจความว่าตามที่กรมปศุสัตว์ได้รับอนุมัติหลัการในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนสำหรับอาสาสมัครของกรมปศุสัตว์ อาสาพัฒนาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านและตำบลฯ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.7/5083 ลงวันที่ 15 ก.พ.2548 นั้นผมอยากได้หนังสือตัวนี้ไม่ทราบพอจะค้นหาให้ได้ไหมครับ ขอบคุณล่วงหน้า

ห้องสมุดกรมบัญชีกลาง CGD Library

เรียน คุณสัญญา [IP: 125.26.229.124]

เช้านี้ผมค้นหาหนังสือดังกล่าว (กค 0409.7/5083 ลงวันที่ 15 ก.พ.2548 ) ในเว็บไซต์และฐานข้อมูลกฎหมายของกรมบัญชีกลาง ไม่พบเลยครับ คุณลองโทรติดต่อ CALL CENTER ของกรมบัญชีกลางดู ที่ โทร. 0-2270-6400 เผื่อเจ้าหน้าที่จะได้ประสานผู้ที่เกี่ยวข้องให้ครับ

สวัสดีครับ

ผมขอระเบียบเบิกเงินค่าตอบแทนของ อาสาสมัครปศุสัตว์ด้วยครับ ปฎิบัตติไม่ถูกเลยครับ

 

ตอนนี้โทรติดต่อ CALL CENTER ของกรมบัญชีกลาง น่าจะได้คำตอบที่สุดครับ โทร. 0-2270-6400 เจ้าหน้าที่จะได้ประสานผู้ที่เกี่ยวข้องให้ครับ

สวัสดีครับ

อยากทราบว่าถั่วที่ใช้ทำเป็นอาหารสัตว์ มีถั่วอะไรบ้างค่ะและ ถั่วกาบาต้าคือถั่วอะไรค่ะ ขอบคุณสำหรับคำตอบนะค่ะ