ขอบคุณ

คุณเล็ก เข้าไปที่บล็อกแล้วกดเพิ่มบันทึก เพื่อเขียนบันทึกนะครับ ขอบคุณมากๆๆสำหรับของที่ส่งไปให้เด็กๆๆครับ
คำตอบ