สร้างแพลนเน็ต

 • เข้าที่แผงควบคุม
 • สร้างแพลนเน็ต
 • เผื่อมีคนต้องการ link ข้อมูลครับ
คำตอบ
not yet answered
Vij

ขอบคุณค่ะ....คุณ "ขจิต"

เข้าไปสร้างแพลนเน็ตแล้ว...แต่ไม่แน่ใจว่าทำถูกหรือเปล่าค่ะ

ขจิต ฝอยทอง
 • ยังครับ
 • ไปที่แผงควบคุม
 • สร้างแพลนเน็ตใหม่
 • ที่อยู่ ใส่เป็นภาษาอังกฤษ
 • ชื่อแพลนเน็ต ใส่ภาษาอังกฤษหรือไทยก็ได้
 • ใส่รายละเอียด เช่น การเรียนการสอนนักศึกษาระดับ....
 • ใส่ป้าย
 • กดสร้าง
 • ลองดูนะครับ
Vij
 ทำครั้งแรกอย่างที่แนะนำเลยค่ะ แต่ที่หน้า blog เขียนว่า "ไม่มีแพลนเน็ต" ก็เลยสงสัยว่า "vij" ทำถูกหรือเปล่า...ที่ได้มาแค่นี้ค่ะ.....
จัดการแพลนเน็ต
เกี่ยวกับแพลนเน็ต

จิตวิทยามิใช่การศึกษาเกี่ยวกับจิต แต่เป็นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์ เพื่อให้มนุษย์พยายามเข้าใจตนและพยายามปรับตนให้เข้ากับสังคมสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะบุคคลแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ดังนั้นการดำเนินชีวิตในสังคมให้มีประสิทธิภาพนั้น ย่อมต้องมีความรู้ในเรื่องจิตวิทยา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อการดำรงชีพได้อย่างมีความสุข

ป้าย: ความแตกต่างระหว่างบุคคล  การเรียนการสอน  ประสบการณ์  ชีวิต

บล็อกในแพลนเน็ต
 • ไม่มีบล็อก
บล็อก
ขจิต ฝอยทอง
 • ถูกแล้วครับ
 • อาจารย์มีแล้ว
 • แต่ต้องเขียนบันทึกในแพลนเน็ตด้วย