ขอเบิกค่าเช่าบ้าน

รองเล็ก
ดิฉันเป็นข้าราชการครูพ.ศ.2526 ย้ายไปต่างจังหวัด พ.ศ.2529 ไม่ขอเบิกค่าเช่าบ้าน พ.ศ.2550 ไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการต่างอำเภอและใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ เมื่อยื่นขอย้ายอีกครั้ง มีคำสั่งย้ายแต่ไม่ใช่โรงเรียนที่ต้องการจะย้าย แต่อยู่ในอำเภอที่ขอย้าย ดิฉันจะมีสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านหรือไม่
คำตอบ
not yet answered

ค่าเช่าบ้าน ต้องสอบถามกับ

กลุ่มงานค่าตอบแทนและสวัสดิการ งานค่าเช่าบ้านข้าราชการและค่าการศึกษาบุตร (กรมบัญชีกลาง) โทร. 0-2271-2424 (เบอร์ตรง) หรือ ผ่านกรมก่อน โทร. 0-2271-0686-90 ต่อ 6223 หรือ 4957 ครับ