ปรับสีภาพโมเสก

ขอเรียนถามอาจารย์ เรื่องการปรับสีภาพโมเสก เนื่องจากว่าภาพดาวเที่ยมที่เราได้นำมาทำการโมเสกนั้น มีลักษณะสีที่ไม่เสมอกัน ไม่ทราบว่าในโปรแกรม Erdas หรือ โปรแกรมPCI Geomatica มีวิธีการทีจะปรับสีของภาพให้มีลักษณะใกล้เคียงกันไหมค่ะ ขอขอบพระคุณสำหรับคำตอบที่จะตอบให้นะคะ
คำตอบ
not yet answered
ครูgisชนบท

โปรแกรมประมวลผลเชิงเลข ทั้ง ERDAS, PCI Geomatica, ENVI, ERmapper สามารถทำได้หมด

เพียงหาคำสั่ง Color Balance ให้เจอ

แล้วทำตามคู่มือ Help ที่มีมากับโปรแกรม

ทางที่ดีควรจะใช้ภาพถ่ายที่ถ่ายใกล้เคียงกันมาต่อกัน ไม่ใช่ต่างเวลากัน ยิ่งต่างฤดูกาลยิ่งไม่เหมาะครับ

[email protected]>_<"

ขอขอบพระคุณอาจารย์สำหรับคำตอบค่ะ