สร้างบล็อกนะครับ

ครูแอน ไปที่บล็อก กดสร้างบล็อก และเขียนบันทึกนะครับ การสอนเด็กที่ไม่มีพื้นฐานต้องสอนเรื่องใกล้ๆๆตัวให้เขาเห็นความสำคัญของการเรียนภาษาอังกฤษก่อนครับ
คำตอบ