รอคอย Blog และ บันทึกครับ

ยินดีต้อนรับสู่ โลกของความรู้

เขียนไปเถอะ เขียนด้วยความสุข เขียนด้วยความมั่นใจ

พี่เชื่อว่า น้อง จักร์วิดา เป็นผู้ที่ถ่ายทอดออกมาได้ดีมากคนหนึ่ง

(สังเกตตอนเป็นวิทยากรกระบวนการ) 

คำตอบ