คำว่า..ครูพันธ์ใหม่...

Sirisuk Phatthanamongkhol
กราบเรียน อาจารย์ที่เคารพครับ คำว่า ..ครูพันธ์ใหม่..นั้น ฟังดูมันเท่ห์สุดๆเลย แต่มันเรียนนานมากๆเลย อยากถามอาจารย์ว่านอกจากเรียน 5 ปีแล้ว นิยามคำนี้ยังมีความหมายพิเศษอะไรแอบแฝงอีกหรือเปล่า อะไรบ้างครับ (ขอบคุณอ.ล่วงหน้าครับ)
คำตอบ

ตอบ  Sirisuk ศิษย์รัก

ขอบใจที่แวะมาเยี่ยม Blog นี้  เป็นศิษย์คนแรกที่กล้านำ กล้าทำสำหรับ

เทอม 1/2552 นี้

ครูขอชื่นชมนะครับ  คำว่า"ครูพันธุ์ใหม่" เป็นการยกเครื่องการผลิตครู

โดยนำข้อมูลสภาพปัญหาของการผลิตครู การใช้ครูมาทบทวน พิจารณา

จัดหลักสูตรใหม่ เป็นหลักสูตร  5 ปี ปรับรายวิชาให้สอดคล้องกับสภาพ

สังคมและเหตุการณ์ปัจจุบันยุคปฏิรูปการศึกษายิ่งขึ้น  ประการสำคัญ

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ต้องฝึกจริง  1 ปีการศึกษา  เพราะครูเป็น

วิชาชีพ มีใบประกอบวิชาชีพครู ไม่ใช่ใครๆก็เป็นได้  ก็คาดหวังว่า

ครูพันธุ์ใหม่ เป็นความหวังของสังคมไทย  เป็นครูกู้ชาติ กระมังครับ

แล้วศิษย์พร้อมที่จะเป็นครูพันธุ์ใหม่หรือยังครับ