ค่าเช่าบ้าน

ศิริรัตน์ บรรพต
ปัจจุบันทำเบิกเช่าซื้อบ้านหลัง 1 ไว้ แล้วซื้อหลัง 2 ต่อมาได้ขายบ้านหลัง 1 ไปแล้ว จะสามารถนำบ้านหลัง 2 มาขอเบิกเช่าซื้อได้หรือไม่ (บ้านอยู่ในท้องที่เดียวกัน)

ข้าพเจ้าโดนย้ายจากกรมสรรพสามิตกรุงเทพไปสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 โดยไม่ได้ทำคำขอ(กรมฯได้ย้ายเอง)

แต่ที่อยุธยามีแฟตข้าราชการอยู่แต่ข้าพเจ้าไม่ได้เข้าอยู่ในแฟตข้าราชการข้าพเจ้าเดินทางไประหว่างกรุงเทพกับอยุธยา ก่อนจะย้ายมาอยุธยาข้าพเจ้าได้ใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่าซื้ออยู่ที่กรุงเทพอยู่ก่อนแล้วอยากทราบว่าโดยย้ายมาอยู่อยุธยาโดยไม่ได้ทำคำขอและในอยุธยาก็ไม่บ้านพ่อแม่ญาติพี่น้องอยู่แลยไม่ทราบว่าจะทำเรื่องขอเบิกค่าเช่าซื้อต่อได้หรือไม่ (ถ้าเบิกได้จะขอเบิกย้อนหลังได้หรือไม่เพราะข้าพเจ้าย้ายมาอยู่อยุธยาได้ 3 ปี แล้ว) ช่ายตอบหน่อยนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูง

ผมแนะนำโทรถามเจ้าหน้าที่ที่ทำค่าเช่าบ้านโดยตรงเลยนะครับ

ค่าเช่าบ้าน, ค่าเล่าเรียน, พื้นที่พิเศษ (สคส. 0-2127-7000 ค่าเช่าบ้านต่อ 4957, 6223 ค่าเล่าเรียน, พื้นที่พิเศษ ต่อ 4613, 4928 )

คำตอบ
not yet answered

ตามความเห็นของผม ผมว่าไม่ได้นะครับ

ดิฉันมีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2551 โดยขณะนั้นเป็นข้าราชการระดับ 4 เงินเดือน 10190.-บาท มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเดือนละ 1600 บาท จนถึงปัจจุบัน

ตามระบบซี ดิฉันจะได้เลื่อนเป็น ระดับ 5 ในเดือน พ.ค.52 โดยจะมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านที่สูงขึ้น ประมาณ 1900.-บาท

แต่ เมื่อ 11ธันวาคม 2551 สำนักงาน ก.พ ได้มี พ.ร.บ.ยกเลิกระบบซี เป็นระบบแท่ง

ดิฉันอยู่ในแท่ง นักวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ซึ่งขณะนี้ทำให้ดิฉันมีเงินเดือนเป็น 10470.-บาท แต่ยังคงเบิกค่าเช่าบ้านเดือนละ 1600 บาท เช่นเดิม

ดิฉันจึงใคร่อยากทราบว่า ทางกรมบัญชีกลาง หรือ สำนักงาน ก.พ. ได้มีหลักเกณฑ์ ระเบียบ อย่างไรบ้างในการกำหนดเบิกค่าเช่าบ้านในแท่งเดียวกัน หรือในแต่ละแท่งอย่างไร หรือยังจะให้ยึดอัตราเงินเดือนเดิมอยู่ในการเบิกค่าเช่าบ้าน ทำให้ดิฉันมีความรู้สึกว่า ทำให้สิทธิที่ได้รับน้อยลงกว่าเป็นระบบซี

ขอบคุณมากคะ

ณกมล

ห้องสมุดกรมบัญชีกลาง CGD Library

คุณ 2. ณกมล [IP: 61.19.225.165]

ผมตอบไม่ได้ครับ แนะนำให้ไปถามที่เว็บบอร์ดกรมเลยจะดีกว่า ที่

http://www.cgd.go.th/webboard.asp

จะมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานนั้น ๆ คอยตอบให้ครับ

อยากทราบว่าเมื่อตนเองมีสิทธิเช่าซื้อบ้านได้ในท้องที่ที่ได้รับการบรรจุ แต่หากว่าอยากเช่าซื้อนอกท้องที่ที่บรรจุได้หรือไม่

ซื้อบ้านเป็นสิทธิ์ของคุณครับ คุณอยากซื้อที่ไหนก็ได้ทั้งนั้น

ผมได้รับการบรรจุ เป็น ผอ.รร. ในสพท. ศก. 1 (อำเภอเมือง)ซึ่งมีท้องที่บรรจุ ต่างอำเภอ แต่ภรรยามีบ้านอยู่ในอำเภอเมืองซึ่งบ้านหลังดังกล่าวกำลังผ่อนชำระอยู่กับสถาบันการเงิน(ธนาคาร)อยู่ อยากเรียนถามว่า... ผมมีสิทธิเบิกในการเช่าซื้อบ้าน แต่จะใช้สิทธิดังกล่าวกับบ้านหลังที่ภรรยากำลังผ่อนชำระอยู่กับธนาคารหลังนี้ได้หรือไม่

เรื่องค่าเช่าบ้าน ผมไม่มีความรู้ครับ ต้องถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ผมแนะนำให้ไปถามที่กระดานข่าวกรมเลยจะดีกว่า

ที่ http://www.cgd.go.th/wps/portal/Webborad จะมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานนั้น ๆ คอยตอบให้ครับ

ห้องสมุดกรมบัญชีกลาง CGD Library

ค่าเช่าบ้าน ต้องสอบถามกับ

กลุ่มงานค่าตอบแทนและสวัสดิการ งานค่าเช่าบ้านข้าราชการและค่าการศึกษาบุตร (กรมบัญชีกลาง) โทร. 0-2271-2424 (เบอร์ตรง) หรือ ผ่านกรมก่อน โทร. 0-2271-0686-90 ต่อ 6223 หรือ 4957 ครับ

อยากถามว่าถ้าบรรจุรับราชการอยู่ กทม. แล้วย้ายมาอยู่ อบจ. ซึ่ง อบจ. ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง แล้วเราไปสร้างบ้านอยู่ต่างอำเภอ เราจะสามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือเปล่า

ถามเลยครับ

ตามความเห็นที่ 8

วินัย อักขะราษา

เมื่อได้รับอนุมัติเงินค่าเช่าบ้านแล้วไม่ทราบว่าทางกระทรวงการคลังอนุมัติเงินมาเป็นรายเดือนหรือเป็นยอดเงินครับ

ปัจจุบันผมรับราชการอยู่ในท้องที่อำเภอเมือง มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ แต่ได้สร้างบ้านพักอาศัยอยู่ต่างอำเภอ ซึ่งอยู่นอกเขตท้องที่ที่รับราชการโดยขณะนี้อยู่ระหว่างผ่อนชำระธนาคารโดยไม่ได้ใช้สิทธิเบิกแต่อย่างใด หากต้องการจะเช่าซื้อบ้านในเขตท้องที่อำเภอเมือง เนื่องจากเดินทางไม่สะดวก จะสามารถใช้สิทธิเบิกค่าเช่าซื้อบ้านได้หรือไม่

จะกู้เงินเพ่ิมเติมจะสามารถนำมาเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่ค่ะ

กู้สินเชื่อสร้างบ้าน เมื่อพ.ศ. 2539 - ต่อมารับราชการบรรจุครั้งแรกที่ภูมิลำเนาเมื่อ ปี 2540 ย้ายไปต่างอำเภอปี 2545-47 และย้ายไปอีกอำเภอปี 2548- ปัจจุบัน คำถาม 1จะสามารถทำเรื่องเบิกค่าเช่าซื้อได้หรือไม่ 2.หากย้ายกลับที่รับราชการครั้งแรกจะเบิกค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อบ้านได้หรือไม่ 3.หากไม่ได้จะมีแนวทางอย่างไรเพื่อให้ได้

ค่าเช่าบ้าน ต้องสอบถามกับ

กลุ่มงานค่าตอบแทนและสวัสดิการ งานค่าเช่าบ้านข้าราชการและค่าการศึกษาบุตร (กรมบัญชีกลาง) โทร. 0-2271-2424 (เบอร์ตรง) หรือ ผ่านกรมก่อน โทร. 0-2271-0686-90 ต่อ 6223 หรือ 4957 ครับ

บรรจุที่ตจว.ต่อมาย้ายมาทำงานที่ อ.เมือง นนทบุรี แต่ซื้อบ้านที่ อ.ปากเกร็ด(ห่างกัน500เมตร) จะขอเบิกค่าเช่าบ้านเพื่อชำระค่าเช่าซื้อได้หรือไม่