??

ก็จริงนะ บางทีไม่มีสาระก็อาจจะดูมีสาระในบางเวลา ทำอะไรหลุดๆไปบ้างจะได้ไม่เครียด
คำตอบ