จิตเกิด ดับ

คุณแม่ชอบหงุดหงิด เมื่อเราอยู่ใกล้เมื่อก่อนจิตเกิดตลอดคือหงุดหงิดที่ท่านหงุดหงิด อ.เคยเขียนว่าคนที่ขี้หงุดหงิดมีโอกาสเข้าถึงได้ฝึกมากกว่าคนที่ไม่ค่อยเป็น จะทำอย่างไรให้คุณแม่เข้าใจและฝึกสติทำงานแทนจิตได้คะ

คำตอบ
not yet answered
คนไร้กรอบ

ขอโทษ ที่ไม่ได้ตอบทันที  เพราะ ไม่รู้ว่า ต้อง คลิก  ที่ ถามคนไร้กรอบ

ดีที่ คนดอย  โรมาบอก

 

เรื่องมารดาจิตเกิดนั้น วิธีแก้

1)  เราต้องใช้ สงบ สยบ เคลื่อนไหว    เราจิตว่าง สติมากๆเท่าไร   ก็จะทำให้ มารดาสงบลงไปด้วย

อย่าใช้ มาตรฐานเดียวกัน พร้อมกัน  นั่นคือ อย่าโกรธพร้อมกัน  อย่าโกรธที่ Threshold เดียวกัน

2) จำไว้เสมอว่า  มารดา คือ พระอรหันต์ของลูก

คุณอนันต์ โทษมหันต์ครับ

3)  ทำตนเป็นตัวอย่าง คือ ไม่โกรธตอบ   และ คิดแบบบวกเอาไว้

4) อย่าหา จำเลย    

5) ถ้าเรา ฝึกดูจิต  โดยเอามารดาเป็นผู้ทดสอบอารมณ์   เท่ากับมารดาเป็นครูสอนกรรมฐานของเรา สอบอารมณ์เรา    มารดาก็จะได้ บุญ ในฐานะอาจารย์สอบอารมณ์เรา  

ยิ่งเรา นิ่ง มีสติมากเท่าไร   มารดาก็ได้บุญมากเท่าทวีคูณ

นานไป นานไป   บุญมารดา ก็จะเพิ่ม เขาจะ ถามเราเอง เกรงเราเอง  และ มารดา ก็จะ construction learning ถามเราเองว่า ฝึกอย่างไร  ฝึกที่ไหน

6) เอาเทป ธรรมะ ของ พระที่สอนสนุกๆไปให้อ่าน

ซีดีที่ผม เคยสอน ทางช่องสาม  หรือ สอนในที่ต่างๆ  ก็ได้ 

โทรถาม  บริษัทอริยชน  02 716 7275-6

หรือ ถามหา ที่เว็ป http://managerroom.com ห้องธรรมะ ก็ได้

 

 

อ.เอก ณ MI

ผมขอเสริมนิดหนึ่งนะครับ ในความคิดของผมนะครับ

ทุกข์ย่อมหมดเมื่อรู้เหตุแห่งทุกข์ ถ้าท่านทุกข์ก็จงพิจารณาเหตุแห่งทุกข์ครับ

เพราะเมื่อมีเหตุผลย่อมเกิดเป็นกฎธรรมชาติ ที่เราไม่อาจขัดขวางได้ครับ เราห้ามทุกข์ไม่ให้เกิดไม่ได้ครับ แต่เรารู้ทันทุกข์ได้ครับ รวมทั้งเราเข้าใจและปล่อยวางทุกข์นั้นได้ครับ

เคยมีพระปฏิบัติท่านหนึ่งกล่าวว่า ผู้ไม่มีทุกข์คือคนโง่ เพราะไม่เคยได้พิจารณา แล้วจะเกิดปัญญาได้อย่างไร

 

 

Ka-Poom

เฝ้ามองดู...สิ่งที่เกิด...และเป็นไป..

อย่างเข้าใจ...และสงบ

คนไร้กรอบ

คนขี้โมโห   ถ้าเรียนรู้  วิธีเฝ้าดูจิต ดูความคิดให้ทัน

มีโอกาส บรรลุธรรม  มากกว่า พวก โลภ และ พวกหลง ครับ

คนโมโหง่าย มักฉลาด  จำกฏเกณฑ์ได้มาก  วิตก วิจารณ์ เพ่งโทษ  ได้เร็ว 

เหมือนพวก อาจารย์ ครู  แม่ๆ  ทั้งหลาย (บางคน)  ที่ จะ "คิด" เร็ว ปากเร็ว  ฯลฯ  คนพวกนี้ ถ้าเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส เอา ความฉลาด ความไว ของความคิด  มาเป็น "โจทย์"  "แบบฝึกหัด"  ดู จิต ดูความคิด   ก็จะ ได้ "สติสะสม"  มาก

คนโกรธง่าย ฝึกแบบนี้ เร็วกว่า คนโลภ 3 เท่า  เร็วกว่าคนหลง 7 เท่า   และ   คนที่ดู จิต ฝึกสติ เพราะ มีนิสัยมักโกรธนั้น เมื่อ บรรลุโสดาบันแล้ว  ก็ จะเข้าอรหันต์ ได้ในชาติที่บรรลุโสดาบัน นั่นเอง

(มีเขียน ในพระไตรปิฏก ครับ)

แต่ในอีกด้านหนึ่งนั้น  หาก มักโกรธ แล้ว ไม่เอาความความโกรธ มาใช้ประโยชน์  ไม่เอา มาสอบอารมณ์  ไม่สะสมสติ    ฯลฯ   โกรธเป็นอาจิณ   ก็ คงตายไป เป็น "สัตว์"  ที่หน้าตาหน้าเกลียด  ทุกข์ทรมาน 

โอกาสเป็นคน น้อยครับ