โรงเรียนปอเนาะ

พอดี อยู่ที่นราธิวาส อยากถาม อาจารย์ โรงเรียนเอกชนสอนศานสนาอิสลาม 15(1)กับ15(2)ต่างกันอย่างไรครับ
คำตอบ
not yet answered
นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามทั้ง 2 ต่างกันโดยสรุปคือ

  • มาตรา 15(1) เป็นโรงเรียนที่แปรสภาพมาจาก(2) หรือจัดตั้งขึ้นใหม่ มีการจัดสอนทั้งวิชาสามัญและวิชาศาสนาควบคู่กันไป เปิดสอนแล้วรัฐอุดหนุนเป็นค่ารายหัวนักเรียนเป็นร้อยละ 100 หรือ ร้อยละ 60
  • มาตรา 15(2) จะสอนศาสนาอย่างเดียวหรือบางแห่งเปิดสอนหลักสูตร กศน. รัฐให้การอุดหนุนเป็นครั้งคราว และหากมีความพร้อมก็จะขออนุญาตแปรสภาพ เป็น(1) ได้ครับ
รุสดี ยาเซ็ง

ขอขอบคุณครับ