บอกต่อๆกัน Summer นี้ครูสอนการนิเทศการศึกษา

สำหรับใครที่ยังไม่มีรายวิชาเลือกและต้องการเรียน Summer นี้ ครูอนงค์ศิริ จะสอนวิชาการนิเทศการศึกษา 1 หมู่ เรียนวันพฤหัส เวลา 15.00- 17.00 น. และวันศุกร์เวลา 10.00 - 12.00 น.บอกต่อๆกันตาม ความเป็นจริงว่าเรียนวิชานี้เป็นอย่างไร เทอมต่อไปไม่แน่ใจว่า ยังจะได้สอนหรือไม่
คำตอบ