ขอบคุณ คุณครูที่เคารพ

นางสาวยุพารัตน์ แปงต่อม รหัส 49161720 Sec.02
สวัสดีคะคุณครูอนงค์ศิริ ดิฉันนางสาวยุพารัตน์ แปงต่อมได้มีโอกาสได้เรียนกับคูณครูมา2วิชาแล้วคือวิชาแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นและการนิเทศการศึกษา คุณครูเป็นครูที่สอนสนุกและเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาในการแสดงผลงานได้ทำในสิ่งที่ตนเองสนใจเช่นในรายวิชาแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นดิฉันได้ทำเกี่ยวกับเรือแข่งเมืองน่าน ทำให้ดิฉันรักและภูมิใจกับประเพณีที่เป็นของบรรพบุรุษมากยิ่งขึ้น วันแห่งความรักที่ใกล้จะถึงนี้คงมีคนมอบความรักความเคารพให้ครูมากมาย และรวมถึงลูกศิษย์คนนี้ด้วยนะคะ
คำตอบ

ตอบ ยุพารัตน์ ศิษย์รัก

ปิดครอสแล้ว   แต่ครูยังไม่ปิดความเป็นครู

ยังรักและหวังดีต่อศิษย์เสมอ 

วิชาใดก็ตาม ถ้าศิษย์เกิดเจตคติที่ดี

จะพบว่าเรียนรู้อย่างมีความสุข  และเวลาผ่านไปเร็วจังเลย

ให้เก็บความประทับใจที่เรามีต่อคุณครูทุกคนติดตัวไป

วันไหน..ได้เป็นครู  ขอจงทำให้ดียิ่งกว่าครูนะจ๊ะ

ในวันแห่งความรัก  ครูรักศิษย์ คิดถึงครูยามหนูท้อนะคะ