สอบถามเรืองภาคี

จ๊ะจ๋า

พี่เล็กคะ

ไม่ทราบว่า สถาบันบำราศนราดูร เป็นภาคีของ สสส. รึเปล่าคะ และเคยได้รับเงินทุนทำงานในโครงการหรือไม่

 แบบว่าจ๋ากำลังจัดกลุ่มภาคีที่สคส.  ร่วมงานด้วยและภาคีนั้นก็เป็นภาคีของ สสส. ด้วยเหมือนกัน

รบกวนตอบทางเมล์ด้วยคะ

คำตอบ
  • น้องจ๋าคะ
  • บำราศเป็นภาคีของสคส. แต่ไม่ได้เป็นภาคีของสสส.ค่ะ