การจัดการความรู้ในทีมงานรังสีเทคนิค

 Xray กราบเรียนท่านอาจารย์ มนัส และ ท่านกรรมการสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

 การจัดการความรู้ และ สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ของชาวรังสีเทคนิค เป็นอย่างไรบ้างครับ

 น่าจะจัดเป็น Workshop เพื่อสร้าง "ชุมชนนักปฏิบัติ" นำไปสู่ R2R เพื่อนำเสนอในการประชุมของ สมาคมรังสีเทคนิคปีหน้าดีใหมครับ

 คำตอบ
not yet answered
kanitta

เห็นด้วยคะ  น่าจะเริ่มได้แล้ว  เพราะการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับแบบใหม่ใช้ R2R ในการเสนอ