พ.ร.บ.

นาเดอร์ อูซิน
ควรจดสูติบัตรภูมิปัญญาดก่อนระหว่าง อาหาร , สมุนไพร,ความเชื่อ
คำตอบ

ตอบ  คุณนาเดอร์  อุซิน

ขอบคุณค่ะที่แวะมาเยี่ยมและแลกเปลี่ยนความคิดเรื่อง

จดสิทธิบัตรภูมิปัญญา  ยอมรับว่าเรื่องจดสิทธิบัตร

ยังไม่ชัดเจน เพราะยังไม่เคยมีประสบการณ์ คงต้องขออนุญาต

ไม่แสดงความคิดเห็นตอนนี้ จนกว่าจะศึกษาจนแน่ใจนะคะ