ร่ายสุภาษิตพระร่วง

คนน่ารัก
ทำไมถึงรู้คำแปล
คำตอบ

เข้ามาอ่านที่นี่ค่ะ

    http://www.st.ac.th/bhatips/su_praroung.html 

และที่นี่

  http://www.st.ac.th/bhatips/rai_explain51.htm

พิมล มองจันทร์

คำแปลอะไรครับ คำแปลภาษาหรือว่าบทประพันธ์