อยากคุยกับอาจารย์นะค่ะ

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ทำข้อสอบของอาจารย์ก็พอได้นะค่ะ มีทั้งทฤษฎี อธิบายและก็ความคิดเห็นของตัวเองแต่ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ในเกณฑ์ไหนของอาจารย์นะค่ะ แต่อย่างไรข้อสอบของอาจารย์นะสุดยอดเลย ไม่มีคำตอบที่ตายตัว สามารถทำให้เราตอบได้กว้างๆตามความคิดของตนเองแต่ยังไงก็มีขอบเขตในการตอบเป็นนัยๆ ยังไงหนูหวังว่าอาจารย์คงจะอ่านตัวหนังสือของพวกหนูได้นะค่ะ เพราะเขียนกันตัวเล็ก...เดี๋ยวอาจารย์จะเวียนหัวค่ะ ยังไงดูแลสุขภาพด้วยนะค่ะ ลูกศิษย์เป็นห่วงค่า...เดี๋ยวจะไม่สบายค่ะ
คำตอบ

ตอบ ศิษย์หนูโย

ตรวจคะแนนแบบทดสอบเรียบร้อยแล้ว  สูงสุด  56   ของหนูโยได้

54  เพราะไปตอบว่า การสอน การเรียนการสอนและการเรียนรู้ไม่

แตกต่างกัน  และไม่ตอบว่า หัวใจของการปฏิรูปการศึกษาคือ อะไร

เสียก่อนจึงค่อยอธิบาย  เลยถูกตัดคะแนนไป แห่งละ  1 คะแนน

ถ้าเก็บ  30  ก็ได้  27  ยังคงรายงานอีก  30  ทำให้ดีๆก็แล้วกันนะคะ

โอ้ย....ไม่เจอศิษย์หลายวัน  ครูให้ติด I ทุกคน( I  miss U อิ อิ)