การสังเกต

นาย วชิระ ตุเว
งานที่ยังไม่ได้ส่ง ส่งได้อีกไหมครับ
คำตอบ

ตอบ  ศิษย์รัก

มีงานอะไรบ้างล่ะครับ  ช่วงนี้ยังไม่หมดกำหนด  ต้องรีบทำและถ้าจะ

ออกฝึกสังเกตแบบมีส่วนร่วม ถ้าทำแบบฝึกหัดไม่เสร็จ ครูไม่ตรวจ

ย้อนหลังให้นะครับ