ระบบการเรียนรู้

Narongrit Mahakaew
กราบเรียนอาจารย์อนงค์ศิริ วิชาลัย ต้องกราบขอโทษอาจารย์ด้วยนะครับที่ตอบคำถามช้าไปหน่อย อีกทั้งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้ไม่ได้เข้าเรียน แต่ผมได้เข้ามาอ่านข้อความของอจารย์และของเพื่อนๆ แล้วย้อนกลับมามองตนเอง ทำให้รู้ว่าปัญหาหลาย ๆ ปัญหา มันเกิดจากการที่เราไม่คิดเป็นระบบ เราเพียงแค่มองที่ปัญหาเพียงอย่างเดียวว่ามันมีปัญหานี้เกิดขึ้น แล้วก็หงุดหงิดกับผลของปัญหานั้น ๆ ไม่ได้ย้อนกลับไปคิดว่าทำไมปัญหาเหล่านี้มันจึงเกิดขึ้น เราไม่ได้คิดล่วงหน้าว่าถ้าเราทำสิ่งนี้แล้วจะเกิดอะไรบ้าง เราคิดเพียงว่าต้องประสบความสำเร็จ แต่มักลืมคิดว่ามันมีกรณีที่อาจเกิดความผิดพลาดได้ เราควรหาทางป้องกันไว้ด้วย และผมมีคำถามมารบกวนให้อาจารย์ช่วยตอบให้หน่อยว่า "เราจะมีวิธีการสอน หรือจะทำอย่างไรจึงจะให้ลูกศิษย์ของเราเกิดระบบการเรียนรู้ เมื่อแหล่งการเรียนรู้ของนักเรียนมีจำกัด อีกทั้งเป็นนักเรียนที่ไม่ตั้งใจเรียนและไม่ค่อยให้การร่วมมือในการพัฒนาตัวผู้เรียน" กราบขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูง
คำตอบ

ตอบ  ณรงค์ฤทธิ์ศิษย์รัก

ตอบช้าก็ปรับคะแนนตามสภาพจริงอ่านะ

ดีจังที่เริ่มคิดเป็นระบบ  และเห็นประโยชน์หรือคุณค่าการคิดเป็นระบบ

เทคนิคการสอนคิดเป็นระบบควรศึกษา การสอนกระบวนการต่างๆ

เพราะหลักสูตรเก่า ฉบับ ปรับปรุง 2533 นั้น เริ่มเน้นการสอนเป็น

กระบวนการ คือให้เด็กเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  ปรากฏว่าไม่ค่อยประสบ

ผลสำเร็จเทาที่คาดหวัง  เพราะครูไม่เข้าใจระบบการเรียนรู้อย่างแท้

 จริง เพราะฉะนั้น ที่ครูมอบหมายให้พวกเราคิดนำเสนอนั้นมีบางเรื่อง

ที่ยังเน้นการจัดกิจกรรมโดยการถ่ายทอดความรู้ของครู  แต่ครูก็ไม่

ท้วงติง  ให้เรียนรู้ด้วยตนเอง

 

สวัสดีปีใหม่ครับ ขอให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงนะครับ มีความสุขมากนะครับ

ภาวะผู้นำในความคิดน่าจะเป็นกระบวนการที่บุคคลใช้อิทธิพลต่อกลุ่ม เพื่อให้บรรลุความต้องการของกลุ่ม หรือจุดมุ่งหมายขององค์การของตน

จากบทความที่แสดงนี้อาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างค่ะ ถูกหรือผิดค่ะอาจารย์

section02 รหัสนักศึกษา 48121505

การนิเทศคือการเผยแพร่ความรู้ การชี้แนะ ชี้แจง การนิเทศมิใช่การจับผิดครู แต่เป็นการนิเทศเพื่อพัฒนาครู

section02 รหัสนักศึกษา 49161304

ผมไม่รู้จะเริ่มเขียนบทความยังไงดี

แต่เมื่อถามอาจารย์ตอนไปส่งอาจารย์ที่รถ

อาจารย์ก้อให้คำแนะนำที่ดีกับผม

ผมจะรีบกลับไปทำแล้ว อาทิตย์เสร็จ ชัวร์****

จะเป็นศิษย์ที่ดี

ตอบ เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์และใช้เทคโนโลยีเป็นแล่งเรียนรู้อีกทางหนึ่งแหล่งการเรียนรู้ไม่ใช่มีในเฉพาะห้องสี่เหลี่ยมสำหลับภูมิปัญาท้องถิ่นจะเป็นการดำเนินชีวิตของแต่ละท้องถิ่

ดีคร้า.....อาจารย์อนงค์ศิริ

หนูวรรณณิกานะค่ะ

ตอนนี้หนูทำข้อสอบอาจารย์อยู่เลยค่ะ

ยังไม่เสร็จค่ะ

ค่อย ๆ ทำไปค่ะ

ตอนนี้ก็เริ่มง่วง ๆแล้วค่ะ

แอบมาส่งข้อความให้อาจารย์ด้วย

เดี๋ยวจะไปนอนแล้วค่ะ

ฝันดีนะค่ะ......................บาย

อาจารย์ครับ อยากบอกว่าเพราะอาจารย์ผม่ถึงเขียนแผนการสอนเป็นแต่ก็ต้องเปลี่ยนแผนการสอนแบบ Backward Design ที่ไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่ เป็นแผนที่เน้นตัวครูเป็นใหญ่ไม่ใช่นักเรียนเหมือนเดิม