ระบบการเรียนการสอน

ระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ที่หนูได้สังเกตนะค่ะ ตัวอย่างเช่น กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ทางโรงเรียนต้องการให้นักเรียนมีกระบวนการคิดที่เป็นระบบ สามารถคิดได้กว้างไกล และแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองและสามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ ซึ่งเขาเล็งเห็นเด็กนักเรียนในสมัยนี้ คิดอย่างมีระบบไม่ค่อยเป็นได้แต่เลียนแบบมากกว่า จากปัญหานี้ทางโรงเรียนจึงมีการกิจกรรมขึ้นมาคือ การจัดเข้าค่ายองค์รวม ให้กับนักเรียน ค่ายองค์ หมายถึง การจัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้จริงให้กับนักเรียนโดยให้นักเรียนได้ศึกษาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้นั้น ทำให้เล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น แล้วนำความรู้ที่ได้มาจัดทำเป็นรูปแบบของโครงงานขึ้นมา แล้วนำมาแก้ปัญหาร่วมกัน แล้วจึงนำเสนอต่อทางโรงเรียนตามกระบวนการกลุ่ม แล้วให้รางวัลต่อโครงงานที่ผ่านเกณฑ์ จากกิจกรรมที่ผ่านมาหนูมีโอกาสได้ร่วมเข้าค่ายองค์รวมด้วยค่ะ ไปช่วยอาจารย์ดูแลเด็กนักเรียน ซึ่งทางโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมได้หลากหลาย แหล่งเรียนรู้จริงที่เกิดประโยชน์ จากตรงนี้ทำให้นักเรียนเห็นภาพจริง เหตุการณ์จริง และสามารถเกิดกระบวนการคิด การแก้ปัญหา เข้าสู่กระบวนการวิทยาศาสตร์?ได้เป็นอย่างดี ซึ่งแตกต่างกว่าอยู่ในห้องเรียน ดังนั้น จึงมีประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนมากทีเดียว ส่วนทางผู้บริหารของโรงเรียนก็เห็นถึงความสำคัญตรงนี้จึงให้มีการจัดค่ายนี้ขึ้นอีก (หลายครั้งแล้ว) ในวันที่ 8-10 ธันวาคม 51 นี้ ก็จะมีการจัดค่ายองค์รวมขึ้น ณ ที่ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงวิทยาศาสตร์และการเกษตร อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ค่ะ แต่เป็นการจัดอบรมให้แก่พี่เลี้ยง ซึ่งเขาจะนำพี่เลี้ยงไปอบรมก่อนเข้าค่ายจริงอีกที่ กับนักเรียนชั้น ม.1 ทุกชั้นเรียนในภาคเรียนใหม่เพื่อให้พี่เลี้ยงเป็นผู้ดูแลและคอยให้คำปรึกษาแก่น้อง เหมือนกิจกรรมพี่สอนน้องค่ะ (พี่เลี่ยงที่รับนี้ เฉพาะ ม.4 เท่านั้น)นะค่ะ ปล.หวังว่าข้อมูลที่หนูอธิบายคงมีประโยชน์นะค่ะ ถ้ายังไงหนูจะอธิบายในห้องเพิ่มเติมอีกทีค่ะ ขอบคุณอาจารย์มากนะค่ะ
คำตอบ

ตอบ Noyoyo  ศิษย์รัก

วันพรุ่งนี้มีเรื่องไปเล่าสู่กันฟัง

มีเรื่องที่ต้องออกความคิดเห็น เป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบผู้เรียน

มีความสำคัญแน่นอน  ครูดีใจที่ศิษย์สนใจเรียนรู้ เยี่ยมจังเลย