ครูที่ดี

วันทนา จันต๊ะภา
ครูที่ดีต้องมี ๓ สุ ๑. สุวิชาโน มีความรู้ดี ๒. สุสาสโน สอนดี มีเทคนิค ตั้งใจสอน ๓. สุปฏิปันโน มีความประพฤติดี ครูดีต้องมี ๔ เต็ม ๑. สอนให้เต็มหลักสูตร ๒. สอนให้เต็มเวลา ๓. สอนด้วยความเต็มใจ ๔. สอนเต็มความสามารถ ครูคือ.. แสงทองส่องชีวิต ครูคือ...ดวงจิตอันสูงค่า ครูคือ.. ผู้ที่ให้วิชา ครูคือ...ผู้ที่พาเราก้าวไกล ครูคือ..ยานวิเศษลำไม่น้อย ครูคือ..ผู้ที่คอยเอาใจใส่ ครูคือ..หลักนำประจำใจ ครูคือ..หลักชัยของชีวิต
คำตอบ

ตอบ  วันทนาศิษย์รัก

โอ้ โอ  ศิษย์ของครูอนงค์ศิริ  แต่ละคนไม่ธรรมดา

หมายความว่า พิเศษ เยี่ยม แจ่ม แจ๋ว เจ๋ง

ครูเห็นด้วยจ้า  ให้เต็มๆเลยนะคะ