งานวิจัย

ญาดานุช (กาละแมร์)
ตอนนี้หนู กาละแมร์ กำลังหางานวิจัยด้านชีววิทยาเกี่ยวกับเรื่องพืชอยู่ค่ะ แต่ตอนนี้ยังหาหัวข้องานวิจัยไม่ได้เลย ไม่รู้ว่าจะทำด้านไหนดี มีตั้งหลายอย่างค่ะ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การสกัดสารจากพืช ฯลฯ อากาศหนาวแล้ว ขอให้อาจารย์รักษาสุขภาพด้วยนะคะ *-กาละแมร์-*...
คำตอบ

ตอบ กาละแมร์ศิษย์รัก

ครูเห็นศิษย์และเพื่อน ๆง่วนอยู่ที่ห้องทดลอง

น่าจะเป็นการลงมือปฏิบัติการ  แต่ไฉนจึงยังหาหัวข้องานวิจัยยังไม่ได้

ล่ะคะ  แนวทางที่จะได้หัวข้อวิจัย 1. เกิดจากความอยากรู้ในเรื่องที่เรา

สนใจ  2.เกิดจากปัญหาที่เราปฏิบัติงาน 3.ได้จากการอ่านผลงานวิจัย

ของคนอื่นแล้วผู้วิจัยเขียนเสนอแนะว่า ควรศึกษาเรื่องอื่นๆ มิใช่เร้อ

ต้องเขียนโครงร่างให้ชัดเจน ระบุหัวข้อ จุดมุ่งหมายการวิจัย

สมมติฐานและตัวแปรตลอดจนออกแบบการทดลองให้ครอบคลุม

ลองมาคุยกะอาจารย์ดีมั้ย   ก็สบายดีนะคะ  ขอบใจจ๊ะ